Kvalitetsverktøy

Kompetansetjenesten deltar i utarbeidelse av kvalitetsverktøy for diagnostikk og behandling av tropiske infeksjonsykdommer i Norge.

 1. Behandling av malaria. Nasjonal retningslinje; Helsedirektoratets retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.
 2. Behandling av enterisk feber. Nasjonal retningslinje; Helsedirektoratets retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.
 3. Malaria. Metodebok for akutt indremedisin Helse Bergen.
 4. Importfeber. Metodebok akutt indremedisin Helse Bergen.
 5. Veileder om forebygging av malaria hos reisende. Folkehelseinstituttet
 6. Malaria hos barn. Den norske legeforening, Helsebiblioteket.no
 7. Giardiasis. Håndbok for infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus 
 8. Afrikansk sovesyke. Håndbok for infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus
 9. Biobank siden 2004: Diagnostisk og forskningsbiobank for primære og ervervede immunsvikttilstander og alvorlig infeksjonssykdommer
 10. Register for tropiske infeksjonssykdommer; lokalt medisinsk kvalitetsregister.
 11. Kapittel om Dysenteri i elektronisk rådgivningstjeneste for sjøfolk fra Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin, 2022​


Sist oppdatert 17.01.2023