Laboratorieanalyser

Laboratorier som tilbyr spesielle analyser som kan være nødvendig for diagnostikk av tropemedisinske sykdommer:


Diagnostikk av tropesykdommer i Norge

Nasjonale referansefunksjoner for parasittdiagnostikk er fordelt på to lokalisasjoner: Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk ved mikrobiologisk avdeling ved UNN, og Nasjonal referansefunksjon for molekylærbiologisk parasittdiagnostikk ved mikrobiologisk avdeling, og infeksjonsmedisinsk laboratorium og Regionalt kompetansetjeneste for import og tropesykdommer, ved OUS​

Andre laboratorier som kan være aktuelle:


Nyttig informasjonskilder:


Kvalitetssikring

UK NEQAS microbiology (and parasitology) 

Sist oppdatert 18.10.2021