Malaria

Pfalciparum.png
 
P. falciparum parasitter i tr​e av de røde blodcellene


Årsak

Malaria forårsakes av parasittene Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae eller P. knowlesi.

Livssyklus

Parasittene overføres til mennesker fra mygg av slekten Anopheles og formerer seg i røde blodceller.

Utbredelse

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått at forekomsten av falciparummalaria ble redusert fra 2010 på grunn av myggnett, artemisininbehandling og myggbekjempelse. Men reduksjonen har stagnert de siste årene, og økte under COVID-19 pandemien pga redusert tilgang til forebygging og behandling. WHO estimerte at malaria  rammet  241 millioner mennesker og forårsaker 627 000  dødsfall i 2020 i tropiske områder, spesielt i Afrika sør for Sahara og India, og deler av Asia og Sør-Amerika.  I Norge rapporteres det ca 50-100 tilfeller av malaria årlig, der pasienter hovedsakelig har blitt smittet i Vest-Afrika.

Symptomer og tegn

Feber, hodepine, smerter i kroppen, diare og kvalme er vanlige tidlige symptomer.  Falciparummalaria kan raskt bli livstruende, mens de andre artene vanligvis har et godartet forløp. Ved alvorlig malaria kan symptomer opptre i form av redusert bevissthet, alvorlig blodmangel (anemi), nyresvikt, vann på lungene (lungeødem), lavt blodsukker (hypoglykemi), sjokk, blødninger og mørk urin.

Ut​redning

Ved feber etter å ha vært i tropene må man raskt søke lege og bli undersøkt for malaria.  Diagnosen stilles ved hjelp av antigentester og mikroskopi av blodutstryk. PCR er den mest sensitive metoden som kan brukes i spesielle tilfeller der man mistenker lavgradig infeksjon eller for kvalitetskontroll av rutinediagnostikken. PCR utføres ved Ullevål sykehus, mens hurtigtest og mikroskopi er rutinemetoder ved norske sykehus.

Behandling og forebygging

Malaria kan forebygges med myggstikkbeskyttelse og forebyggende malariamedisiner.   Førstevalg i behandling av alvorlig malaria er artesunat intravenøst, mens ukomplisert falciparummalaria og de andre malariaartene ​behandles med perorale medikamenter. Se nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus, «Importerte infeksjonssykdommer», for valg av medikament og dosering.


Bilde av malaria-parasitter
 Plasmodium vivax inne i tre av de røde blodlegemene

Forfattet av Kristine Mørch, oppdatert November 2022​


Sist oppdatert 14.10.2022