Malariadagen

Hvert år markeres 25. april som verdens malaria dag.

WHO estimerte 219 millioner tilfeller og 660 000 dødsfall på grunn av malaria i 2010. Over 90% av dødsfallene forekommer i Afrika sør for Sahara. Det er stor usikkerhet rundt estimatene. Siden 2000 har det vært en nedgang i malariatilfeller og dødsfall som følge av et stort fokus på å bekjempe malaria, men for å nå World Health Assembly sitt mål om en 75% reduksjon innen 2015 trengs det enda mer fokus og innsats på malaria. 

På malariadagen 25. april 2014 var hovedbudskapet:
Invester i fremtiden. Bekjemp malaria.

Det langsiktige målet er reduksjon av forekomst av malaria i verden. Malaria kan vanskelig la seg utrydde på grunn av sykdommens natur der myggen som sprer parasitten til mennesker trives i tropisk varme strøk, men en kontinuerlig innsats for å kontrollere smitten vil kunne holde sykdommen ned hvis nok ressurser settes inn over ubegrenset tid.

I Norge importeres det ca 50 tilfeller årlig, og av disse er ca 30 av den alvorlige formen (Plasmodium falciparum). Det er heldigvis svært sjelden at mennesker dør av malaria i Norge, men når dødsfall forekommer på grunn av malaria i Vesten, er det oftest fordi diagnosen stilles for sent. Det er derfor svært viktig å oppsøke lege hvis man får feber etter å ha vært i tropene.

I Afrika er derimot malaria en av de vanligste dødsårsakene, spesielt blandt barn, mens i Asia og Amerika hvor malaria mer opptrer i epidemier vil både voksne og barn være utsatt. Under graviditet er man spesielt utsatt for alvorlig malaria, og fosteret kan skades på grunn av anemi hos mor. Av den grunn er kvinner og små barn en utsatt gruppe når det gjelder risiko for å dø av malaria i høyendemiske områder.

Sist oppdatert 27.09.2016