Råd om behandling

Håndtering av pasienter med mistenkt eller påvist infeksjonsykdom under eller etter opphold i tropiske strøk.

Pasienter med mistenkt eller påvist tropesykdom eller annen infeksjonsykdom som de har fått utenlands skal i utgangspunktet søke sin egen lege. Når dette ikke er mulig eller tar for lang tid, er  den lokale legevaktordningen veien å gå.

Er det klar mistanke om alvorlig tropesykdom, sa​mtidig som det ikke er mulig, eller tar for lang tid å få tak i primærlege eller legevakt, vil det være berettiget å henvende seg direkte til akuttmottaket på nærmeste sykehus.

Helsepersonell i Norge kan ta kontakt med kompetansetjenesten for råd om utredning og behandling av pasienter.

Håndtering av tropemedisinske problemstillinger


Malaria


Enterisk feber (typhoid feber)


Sist oppdatert 14.02.2017