Rettleiar til registrering

Norsk brannskaderegister nyttar elektronisk registreringsskjema via Medisinsk registreringssystem (MRS). Du må søke om tilgang for å få registrere pasientar i registeret.

Noen få personer som ser på en datamaskin

Her finn du rettleiar for innlogging i registeret:

Rettleiar for innlogging i Norsk brannskaderegister​

Her finn du informasjon om korleis å søke tilgang til registeret:

Steg for steg for brukarar av registeret​Ta kontakt med koordinator i registeret på epost: nbr@helse-bergen.no eller telefon:  55 97 62 83 dersom du har spørsmål om innlogging og registrering.
Sist oppdatert 21.04.2023