Norsk diabetes biobank

Norsk Diabank

Norsk diabetes biobank (Norsk Diabank) som blei oppretta i 2017 er ein generell forskningsbiobank ved Haukeland universitetssjukehus. Ansvarshavende for Norsk Diabank: Prof. Gunnar Mellgren, Klinikkdirektør, Laboratorieklinikken (REK vest sak: 2017/270)

Formålet med ​biobanken er å legge til rette for forsking som kan gi ny kunnskap om diabetes og å bidra til å betre diabetesbehandling.

Norsk Diabank er samtykkebasert og samlar inn biologisk materiale frå vaksne med diabetes​.

Biobanken samarbeider med Norsk diabetesregister for voksne om å få inn prøver frå personar med diabetes. Du kan lese meir om registeret her: https://www.noklus.no/norsk-diabetesregister-for-voksne​​

Opplysningar frå registeret er eit viktig grunnlag for forsking om diabetes og diabetesrelaterte sjukdommar. Saman med opplysningar utleia frå blodprøver, vil ein i framtida dele personar med diabetes inn i nye undergrupper basert på klinisk, genetisk og metabolsk utgreiing.

Målsettinga for forskingsaktiviteten er at ein slik inndeling kan medføre at pasientgruppen vil få betre og meir persontilpassa medisinsk behandling. 

Vi er takknemlege for at du medverkar til biobanken og ny kunnskap for framtida.

​Har du spørsmål eller ønsker å gi oss ei tilbakemelding?​


Telefon: 55973133Sist oppdatert 23.02.2024