Årsrapportar

Årsrapportane inneheld ei oversikt over data registrerte i NIR fram til 2019, og samla for NIPaR frå 2020. Her finn ein både samledata og data frå dei ulike intensivavsnitt. Nytt fra 2022 er at vi har laget en kortversjon av årsrapporten. Alle data er anonyme.

Undervisning av helsepersonell. Foto

​Under NIPaR finn du årsrapportar frå og med 2020, og under NIR frå tidligare år. ​

NB: Vi gjer merksam på at statistikk for reinnleggingar t.o.m. 2015-årgangen er upresis. Ta kontakt med NIR for nærmare informasjon.


Sist oppdatert 28.09.2023