Data i Norsk intensivregister

Norsk intensivregister inneheld opplysningar om det som NIR ser som relevant å registrere for intensivopphalda. Her finn du ei oversikt over det som blir registrert.

Hvilke opphold blir registrert?

Opphold der minst ett av disse fem kriteriene er oppfylt:
Liggetid > 24 t i intensivenheten, respiratorstøtte (hjelp av pustemaskin), overflytting til annen intensivenhet, vedvarende tilførsel av blodtrykksregulerende medikament, liggetid < 24 t og dødsfall under intensivoppholdet


Hva blir registrert?

Innleggelses- og utskrivningstidspunkt på intensiv – liggetid på intensiv blir beregnet ut fra disse

Om det er reinnleggelser (flere påfølgende intensivopphold)

Hovedårsak til intensivoppholdet – en av 11 kategorier (svikt i pustefunksjon, blodsirkulasjon, sentralnervesystemet, nyrefunksjon, skade etc.)

Om det er gitt respirasjonsstøtte – hvor lenge og hvilken type støtte

Hvorvidt man under intensivoppholdet har brukt nyreerstattende behandling, pustehull på halsen (trakeostomi), avansert overvåkning av blodsirkulasjonen, og mer sjeldne tiltak som måling av trykk i hodet og annen avansert overvåkning av hjerne, isolering (smitteforbyggende), hjertelungemaskin, nedkjøling og bukleie.

Om pasienten er operert eller ikke

Om pasienten er overført til/fra andre intensivavsnitt og årsaken til overføringen

Overlevelse

Alvorlighetsskåre (SAPS II) (for pasienter > 16 år) som inneholder skåring av et definert utvalg av fysiologiske variabler (f. eks. temperatur, puls og blodtrykk) og biokjemiske verdier (saltinnhold i blodet, hvite blodlegemer etc.).

For barn (<16 år) tilsvarende skåre (PIM), med færre målinger og mer vekt på bakgrunnsinformasjon (hovedårsak til innleggelsen, aktuell sykdom etc.).

Organsviktskåre (SOFA) for voksne (tallverdier for å beskrive forstyrrelser i pustefunksjon, blodsirkulasjon, leverfunksjon, beinmargsfunksjon, nyrefunksjon og sentralnervesystem)

De mest relevante diagnosekodene for intensivoppholdet (ICD-10)

For de pasientene som dør under intensivoppholdet, blir det registrert hvorvidt de var aktuelle som organdonores.

Sist oppdatert 19.05.2017