Hender med hansker inntuberer pasient. Foto

Komplikasjoner på intensiv

Norsk intensivregister gjennomførte eit nasjonalt og lokalt kvalitetsforbetringsprosjekt med fokus på komplikasjoner som kan oppstå under eit intensivopphald. Dette er en ressursside for helsepersonell og registrarer i Norsk intensiv- og pandemiregister.


​​

  • Resultat - Komplikasjonar i norske intensiveingingar

    Norsk intensivregister gjennomførte i perioden hausten 2020 til våren 2021, med observasjonsperiode 01.01.2021 - 01.01.2022, eit kvalitetsforbetringsprosjekt ved bruk av registerdata. 

  • Komplikasjoner på intensiv

    Her har vi samlet brukerveiledning for helsepersonell / registrarer om hvor dere kan finne dokumentasjon for oppståtte komplikasjoner og korrekt utfylling i MRS.

Sist oppdatert 08.09.2023