Komplikasjoner på intensiv

Norsk intensivregister gjennomførte i 2021 eit nasjonalt og lokalt kvalitetsforbetringsprosjekt med fokus på komplikasjoner som kan oppstå under eit intensivopphald. Dette er en ressursside for helsepersonell og registrarer i Norsk intensiv- og pandemiregister. Her har vi samlet brukerveiledning for helsepersonell / registrarer om hvor dere kan finne dokumentasjon for oppståtte komplikasjoner og korrekt utfylling i MRS.

En gruppe mennesker på et sykehus

    ​​


    Sist oppdatert 04.10.2023