Prosjekter om kvalitetsforbedring

Her finner du informasjon om noen kvalitetsforbedringsprosjekter hvor data fra NIR er brukt

NIR oppfordrer sterkt til at medlemsenhetene iverksetter kvalitetsforbedringsprosjekter med utgangspunkt i NIR-data, og da særlig kvalitetsindikatorene. 

Les mer om kvalitetsindikatorer i NIR her.

Her presenteres pågående og gjennomførte kvalitetsforbedringsprosjekt rapportert til NIR, hvor en har tatt i bruk NIR-data i prosjektet:                 Kvalitetsforbedringsprosjekt med NIR-data_.pdf

Her finner du informasjon om tildligere gjennomført prosjekt, samt ressurser for gjennomføring av pårørendetilfredshet undersøkelse: Pårørendetilfredshet

Her finner du informasjon om kvalitetsforbedringsprosjektet om komplikasjoner fra NIR, samt ressurser for komplikasjonsregistrering: Komplikasjoner

Intensivavdelingen ved Ringerike sykehus, har gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt i perioden 2020 – 2021. Her har en med bakgrunn i en medarbeiderundersøkelse opprettet et prosjekt som også er en kvalitetsindikator i NIR - «Tverrfaglig gjennomgang», hvor de har utviklet en sjekkliste til bruk i previsitt/visitt.

Her kan du lese mer om deres prosjekt og se sjekklisten deres:

Sjekkliste tverrfaglig visitt

Sist oppdatert 10.04.2024