Tilgang i NIR og Rapporteket

Her er informasjon som er relevant for tilsette som har registeroppgåver i medlemseiningane i NIR

For å få tilgang i NIR, må ein gå til  FALK​ og søkje tilgang. ​

NIR sine rapportar er samla i Rapporteket. For å få tilgang i Rapporteket, må du først ha tilgang i NIR. Deretter må du på ny gå til www.helseregister.no og søkje tilgang i Rapporteket. I Rapporteket finn du ferdig definerte rapportar.

a. Samlerapport – ferdig rapport med utvalde variablar og figurar/tabellar.

b. Rapportar med brukarstyring – dette er predefinerte rapportar der brukar kan gjere eigne val.

Slik får du tilgang i Rapporteket (PDF​

Sjølve registeret ligg i Helsenettet under mrs.nhn.no. Etter at ein har fått tilgang (med brukarnamn og passord) , er det her ein registrerer inn data. Her kan ein også sjå alle data som er registrerte (både kladd og ferdigstilte). Sjå brukarmanual under (Tilgang til eigne data i MRS).

Tilgang til eigne data i MRS (PDF)

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 23.01.2024