Fagråd

Fagrådet er styret for både Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte og for Biobanken for leppe-kjeve-ganespalte.

​Fagrådets oppgaver, sammensetning, funksjonstid og organisering er beskrevet i vedtektene for registeret §6b.

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

​Fagrådets viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet i registeret. Fagrådet skal ha brukerrepresentasjon og bred geografisk faglig forankring. 

Fagrådet har følgende oppgaver

 • ​Foreta strategiske valg knyttet til kvalitetsikring og videreutvikling av registeret
 • Utarbeide retningslinjer for tilgang til, utlevering og bruk av opplysninger fra registeret
 • Godkjenne faglige årsrapporter (med beskrivelse av analyser, resultater og vurderinger) og tilsvarende faglige dokumenter før offentliggjøres
 • Foreslå endringer i vedtekter, som formelt må besluttes av databehandlingsansvarlig
 • Behandle forespørsler om utlevering av opplysninger fra registeret. Myndighet kan delegeres til daglig leder. 
 • Være rådgiver for daglig leder
 • Være rådgivende i budsjett- og administrative spørsmål
 • Definere forskningsmål
 • Initiere og følge opp fagutvikling knyttet til resultater fra registeret
 • Sørge for at registeret benyttes til klinisk kvalitetsforbedring

​Fagrådets sammensetning 2024:

 • ​LKG-miljøet i Oslo: ​Nina Nergis Suleiman, plastikkirurg v/ Oslo Universitetssjukehus (2022)
 • LKG-miljøet Oslo: Jorunn Skartveit Lemvik, logoped v/ Statped Sørøst (2009)
 • LKG-miljøet i Bergen: Paul Sæle, kjeveortoped v/Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest (2009)
 • Fagrådsleder: Hans Christian Sylvester-Jensen, plastikkirurg og leder v/Haukeland Universitetssjukehus (2019)
 • Pasientforeningen: Gabriella Jurisic Ottesen, leder for Leppe-ganespalte foreningen (2009)
 • Norsk plastikkirurgisk forening: Davide Impieri, plastikkirurg v/Oslo Universitetssjukehus (2022)​
 • Forskning- og lederkompetanse utenfor det aktuelle miljø: nytt valg skal foretas i 2024

Vararepresentanter:

 • ​LKG-miljøet i Bergen: Ingvild Øvstebø Engesæter, overlege v/Øre-nese-hals Haukeland Universitetssjukehus (2023)
 • LKG-miljøet i Oslo: Nina Lindberg, sykepleier v/Oslo Universitetssjukehus (2015)
 • Pasientforeningen lgs-foreningen, Anette Hemmingby (2021)
 • Nosk plastikkirurgisk forening: Malgorzata Gosciewska, plastikkirurg v/Universitet i Nord-Norge (2020)
 • Forskning- og lederkompetanse utenfor det aktuelle miljø: nytt valg skal foretas i 2024
Sist oppdatert 16.01.2024