Kontaktinformasjon LKG-registeret og Biobanken

Kontaktinformasjon for Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte og Biobanken for leppe-kjeve-ganespalte:

logo: lkg-registeret

 

Kontaktinformasjon

E-post: lkg-registeret@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 62 41 eller sentralbord 55 97 50 00

Daglig/faglig leder:Overlege, Christer Kubon(christer.kubon@helse.bergen.no)

Koordinator: Sissel Gavle (sissel.laastad.gavle@helse-bergen.no)

Postadresse:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte
Postboks 1400
5020 Bergen

 

Behandlingsteamet i Bergen:

  • Haukeland universitetssjukehus v/avdeling for Plastikk-, hånd- og rekonstruktiv kirurgi og nasjonalt brannskadesenter 
  • Statped Vest, Avdeling for logopedi

Teamleder: Avdelingsoverlege Hans Christian Sylvester-Jensen

Pasientkoordinator: 55 97 62 86 / 55 97 62 41

Telefontid: 09.00 - 11.00

 

Behandlingsteamet i Oslo:

  • Oslo Universitetssykehus, Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi
  • Statped Sør-Øst, Avdeling for logopedi


Teamleder: Overlege Nina Nergis Suleiman

Pasientkoordinator: 23 07 42 75 / 91 77 67 72

Telefontid: 09.00 - 11.00

Sist oppdatert 16.01.2024