NORCLEFT

Kontakten mellom de to sentra i Norge som behandler barn med leppe kjeve-ganespalter på Rikshospitalet og Haukeland har foregått i mange år.

Avdelingsoverlege Frank Åbyholm var leder av Plastikkirurgisk avdeling på Haukeland i perioden 1985-1990 før han begynte som leder av Rikshospitalet og LKG behandlinga der.
Han opplevde bruken av Fellesklinikkene som hadde vært organisert i Bergen fra 1968 og har senere ut talt at den modellen hadde han lært mye av. Etter at Åbyholm returnerte til Rikshospitalet hospiterte leger og sykepleiere fra Haukeland der og logopedene etablerte samarbeid på tvers av teamene.

På det første teammøte i Oslo 15. april 2002 vart det fra Åbyholm lagt fram forslag om å etablere et samarbeidsforum mellom de to avdelingene og forslaget til navn var NORCLEFT. Dette var oppstarten til et mer formelt samarbeid mellom de to behandlingsteamene i Norge.

Første NORCLEFT-møte foregikk i på Rikshospitalet 27. mars 2003 med omvisning på det nye sykehuset. Det andre møtet foregikk i Bergen 30. september 2004.  Det var da først samling på Eikelund kompetansesenter, deretter lunsj på Haukeland pasienthotell, felles foto og omvisning på Haukeland og LKG senteret på Det Odontologiske Fakultet.

Litt etter hvert har denne samarbeidsmodellen utviklet seg til at teamene møtes midt mellom Oslo og Bergen, på Geilo. En tid var møtet hvert år i april og etter hvert har det blitt til et møte om våren i april og neste møte om høsten i november neste år. Arrangementet organiseres av faggruppene i Oslo og Bergen etter tur; sykepleiere, kjeveortopeder, leger, logopeder/psykologer. På den måten blir samtlige faggrupper aktivisert for å legge planer og program.

Av emner som er tatt opp er det stor bredde. Det gjelder både for organisatoriske spørsmål og rettigheter for pasienter og familier. Faglige emner, inkludert forskningsprosjekter, blir diskutert og presentert av deltakere i de to teamene.
 
Kort historikk av Hallvard 04.06. 2020


Sist oppdatert 27.05.2022