Publikasjoner og forskning

Publikasjoner

 • Berg E, Haaland ØA, Feragen KB, Filip C, Vindenes HA, Moster D, Lie RT, Sivertsen Å.
  Health Status Among Adults Born With an Oral Cleft in Norway. JAMA Pediatr. 2016 Nov 1;170(11):1063-1070
  PMID:27668670
 • Berg E, Sivertsen Å, Ariansen AM, Filip C, Vindenes HA, Feragen KB, Moster D, Lie RT, Haaland ØA. Socio-Economic Status and Reproduction among Adults Born with an Oral Cleft: A Population-Based Cohort Study in Norway. PLoS One. 2016 Sep 15;11(9)
  PMID: 27631472

Forskning

Det vil være aktuelt å starte forskningsprosjekt basert på opplysningene som blir registrert.

De enkelte forskningsprosjektene og eventuelle koblinger til andre registre vil måtte vurderes av Personvernombudet, Regional etisk komité for medisinsk og helsemessig forskningsetikk og godkjennes av Datatilsynet.

Forskingsresultatene kan komme fremtidige pasienter til nytte. De vil bli publisert i medisinske tidsskrifter i inn- og utland. For spesielle forskningsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille informasjon fra registeret med andre offentlige registre:

 • Medisinsk Fødselsregister
 • Norsk Pasientregister
 • Nasjonalt Nyfødtregister
 • Kreftregisteret
 • Reseptregisteret
 • Statistisk sentralbyrå
 • Rikstrygdeverket

Alle slike sammenstillinger skal forhåndsgodkjennes av de offentlige instanser loven krever. All informasjon vil bli behandlet med respekt for personvern og privatliv og i samsvar med lover og forskrifter.

Sist oppdatert 19.04.2022