Veiledning for fagmiljøene


For å kunne registrere data inn til registeret må det søkes om tilgang via FALK. 

Søk om tilgang her​Sist oppdatert 06.07.2023