Pågående MS-behandling for de registrerte

Her kan du se oversikt over pågående behandling på alle som er registrert i MS-registeret.

Behandlingsstatus pr. 01.01.2020

Antall pasienter totalt = 8552 
​4825 (56.4%)1921 (22.5%)​​1806 (21.1%)
​Bruker behandlingIngen behandling​​Ingen opplysninger
Figur som viser fordeling på ulike medikament pr 30.06.2019

Figuren viser fordeling over hvilke behandlinger de registrerte brukte på datoen 01.01.2020. Behandlinger til de som ikke har oppdatert informasjon i registeret etter 01.01.2019 er angitt i mørkere farge. Det betyr at pasienten brukte aktuell behandling ved siste innrapportering, men vi kan ikke være sikre på at det ikke har skjedd endringer etter dette.

I dette datamaterialet er det relativt mange som ikke har fått registrert opplysninger om behandling. Registeret inneholder ikke alle med MS i Norge.  Altså må figuren tolkes med forsiktighet. Det kan være skjevheter i fordelingen på medikamenter i forhold til det som er den faktiske fordelingen i hele Norge på denne datoen.


Under vises tilsvarende data for 2010. Vi ser en tydelig endringi bruken av medikamenter. Flere medikamenter er blitt tilgjengelig og det behandles nå i mye større grad med medikamenter for høyaktiv sykdom.

Behandlingsstatus pr. 30.06.2010

Antall pasienter totalt = 6009 
​1873 (31.2%)1944 (32.4%)​​2192 (36.5%)
Bruker behandling Ingen behandling​ Ingen opplysninger
Figur som viser fordeling på ulike medikament pr 30.06.2019

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har utviklet en løsning der de ulike registrene publiserer sine data. Denne gir mulighet for å se resultatene for MS-registerets 5 valgte kvalitetsindikatorer. Disse måler:

  • Andel som får stilt diagnosen innen 2 år etter debut av sykdommen.
  • Andel med tid til oppstart av bremse-behandling innen 30 dager etter diagnose.
  • Andel med oppdatert behandlingsstatus
  • Andel med oppdatert attakkstatus i løpet av siste år
  • Andel med oppdatert funksjonsskår (EDSS)

Når vi får registrert enda flere pasienter og lagt inn nok data på alle de som samtykker kan vi også følge bedre med på kvalitetsindikatorer i forhold til utviklingen av sykdommen over tid.

Resultatene for MS registeret vises på helseforetaksnivå. Både visning for enkelte HF eller sammenligning av ulike HF er mulig i denne løsningen som oppdateres en gang i året.

MS-registeret lager årlige rapporter som inneholder informasjon om aktivitet og sammenligner data fra ulike helseforetak i Norge. Siden det går en del tid fra pasientene er på kontroll til vi får inn dataene i registeret så lages årsrapportene ferdig først i oktober/november påfølgende år.

Årsrapport for 2018 (PDF)

Andre årsrapporter ligger på siden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Sist oppdatert 25.01.2022