EDSS - Evaluering av funksjonsnivå hos pasienter med multippel sklerose (MS)

Her finner du e-læringskurs for evaluering av funksjonsnivå hos MS-pasienter. Kurset er ment for leger i spesialisering og spesialister i nevrologi, samt andre med interesse og oppfølgingsansvar for pasienter med MS.

Illustrasjon. Lege og pasient sitter ved skrivebord med PC.
Illustrasjon: Lene Tordal

​Etter gjennomført kurs skal du kunne evaluere funksjonsnivå hos pasienter med MS ved hjelp av skåringsskjemaet EDSS - Expanded Disability Status Scale.

Kurset tar ca. 25 minutter å gjennomføre. Ta kurset her:


Kurset er utviklet av Heidi Øyen Flemmen, Einar August Høgestøl, Stig Wergeland, Anne Britt Rundhovde Skår og Åslaug Rudjord Lorentzen, i samarbeid med Team for digital læring i Helse Vest.

Sist oppdatert 14.04.2023