Hente ut data fra registeret

Vi ønsker selvsagt å bruke dataene vi legger inn i registeret. Her beskrives hvordan vi kan hente ut dataene. Ta kontakt med registeret hvis dere trenger hjelp til dette.

Dataene i registeret er lagret i ulike skjema. F.eks. et skjema for behandling, ett for attakker osv. Når vi skal hente ut data så må vi hente ut data fra ett skjema om gangen. Du finner denne muligheten under «Rapporter» på startsiden. En slik uthenting kalles en datadump. Det betyr at skal vi se på data som er delt på flere skjema må vi hente ut flere datadumper og sette de sammen selv etterpå.
NB! Det er svært viktig at når dere henter ut data så skal disse lagres på et sikkert sted (forskningsserver/kvalitetsserver). Det er deres ansvar at data fra registeret ikke kommer på avveie.

Etter du har laset ned data bør du også gå til "Nedlastninger" katalogen på din PC og slette filer som kan ha blitt lagret der.

Sist oppdatert 15.02.2022