Nydiagnostisert pasient

For en ny-diagnostisert pasient vil registrering tilbake i tid begrense seg til perioden fra debut til diagnose.

Dette gjøres i to steg:

STEG 1 – Obligatorisk inklusjon: Søk opp pasienten ved hjelp av  fødselsnummer og velg Inklusjon > Obligatorisk. Legg inn data om debut, henvisning og diagnose samt kryss av for «Ukjent/Ny-diagnostisert». Systemet vil da automatisk oppretter perioden mellom debut og diagnose.

STEG 2 – Ferdigstill perioden: Dette gjøres ved å gå til Grunnoppfølging og først til Attakk. Legg inn attakker i perioden og så ferdigstille som «Komplett». For ny-diagnostiserte pasienter vil det nesten alltid gå fint å finne alle attakkene i denne perioden. Det umulig ferdigstilles attakker som «Mulig inkomplett», men håper at dette kan unngås. Gå så til Grunnoppfølging > Behandling og legg inn «Ingen behandling» mellom diagnose og debut med begrunnelse "Før diagnose". Hvis pasienten allerede har startet en behandling ved diagnose, legges dette inn, hvis ikke legges det inn en egen "Ingen behandling" etter diagnose med riktig årsak til at ingen behandling gis. Ferdigstill behandling. Gå tilslutt til Grunnoppfølging > Bivirkninger og ferdigstill som «Komplett». Siden det ikke er noen behandling i denne perioden (for de aller fleste pasientene vil det være slik) er det heller ingen bivirkninger.  Fortsett med å legge inn en EDSS verdi ved diagnose og dato og resultat av MR undersøkelse i forbindelse med utredningen. Også Inklusjon > Andre Opplysninger skal fylles ut.

Registeret håper at dere også har mulighet å legge inn de andre dataene som det bes om i hovedmenyen.

 

 

Sist oppdatert 14.02.2022