Rapport til pasientjournal

Vi ønsker å unngå dobbeltregistrering, det vil si at data må registreres både i registeret og pasientjournal.

​Brukes registeret i møte med pasienten, må dataene som samles inn også registreres i pasientjournalen. For å slippe å registrere opplysningene flere ganger er det mulig å hente ut opplysninger fra registeret fra hver enket periode. Dette kommer da som en tekst som kan markeres og kopieres over i Elektronisk Pasient Journal (kopier/lim inn). Figuren under viser et eksempel:

Viser eksempel på rapport til jornal
 

Registeret har ønske om at dette skal skje automatisk, men tekniske utfordringer har gjort dette umulig så langt.

Sist oppdatert 28.02.2022