Registrering av behandling

Registrering av behandling skiller seg litt ut fra registrering av andre data i registeret. Her finner dere informasjon om hvordan dette gjennomføres.

​Å registrere data om behandling, som kan bremse MS-sykdommen, fra debuttidspunkt frem til dagens dato gir svært viktige data for registeret. Det er altså kun såkalt imunmodulerende behandling som skal registreres her. F.eks. skal ikke attakkbehadnling registreres her (dette oppgis under registrering av selve attakket). Tilgang til tidligere registrerte behandlingsdata finnes under Grunnoppfølging (som beskrevet tidligere). Her vil det også være mulig å endre og legge til nye data. Når pasienten kommer til ny konsultasjon skal behandlingsdata oppdateres. Hvis det ikke er noen endringer i behandlingen siden forrige konsultasjon gjøres dette enkelt ved å ferdigstille behandling i den nyopprettede perioden. Ellers legges endringene inn før ferdigstilling.

I videoen under vises hvordan behandling registreres. Systemet ønsker å få fylt ut behandling i hele tidsintervallet mellom debut og dages dato. Derfor kommer det opp røde/rosa linjer i behandlingstabellen hvis det er perioder hvor data mangler. Endres dosen på et medikament skal dette registreres.

Det er kun mulig å ha en pågående behandling. En sjelden gang er det pasienter som har kombinasjonsbehandling, da må "Annet" velges under medikament og kombinasjonen angis.

Sist oppdatert 28.02.2022