Registrering i forbindelse med konsultasjon

Når en pasient kommer til kontroll så skal data i registeret oppdateres for tiden (perioden) fra forrige kontroll frem til ny kontroll. Dette vil i de fleste tilfeller værev enkelt å raskt å gjennomføre.

Når data tilbake i tid er registrert på måten beskrevet i punktene over blir det ett godt utgangspunkt for å følge pasienten videre. Da skal det registreres data ved hver planlagte kontroll (ønsker dere det, er det fult mulig å registreres data for ikke planlagte kontroller også). Siden pasienten har oppdatert data på tidspunkt for den forrige kontrollen, vil dette oftest kreve lite tid å legge inn nødvendige data ved en ny kontroll.

STEG 1 – Opprett periode: Bruk nedtrekks-menyen «Periode» og opprett perioden fra forrige kontroll og frem til dagens dato, denne kommer automatisk opp som forslag. Datoene kan endres hvis det ikke er riktig det som foreslås av systemet.

STEG 2 – Ferdigstill periode: Gå til Grunnoppfølging > Attakk, legg inn informasjon om eventuelle attakk og ferdigstill som «Komplett». Gå så til Grunnoppfølging > Behandling og gjør endringer på behandling hvis dette er nødvendig. Ferdigstillbehandling. Gå tilslutt til Grunnoppfølging > Bivirkninger, gjør eventuelle endringer og ferdigstill som «Komplett».

STEG 3 – Legg til verdi for EDSS hvis dette er utført ved denne kontrollen. Er det gjort MR av pasienten siden forrige kontroll så legges date om MR inn i registeret. Hvis pasienten har gått over til SPMS så må dette registreres.

Gjør deg gjerne kjent med de andre dataene i registeret og oppdater eventuelt disse. Spesielt symptomlisten vil kunne være nyttig både for behandler og pasient samt for å skaffe gode data til registeret.

Sist oppdatert 15.02.2022