Forskning og samarbeid

Norsk MS-register og biobank er aktiv samarbeidspartner eller har avgitt data og biologisk materiale i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, særlig for studier av genetiske og miljømessige risikofaktorer.

Registeret har flere gjennomførte og planlagte prosjekter med koblinger til andre registre som: Norsk Pasientregister, Medisinsk Fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, register i Vernepliktsverket (sesjonsdata), og Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret samt Mor og Barn undersøkelsen. Registeret har også etablert et løpende samarbeid i utviklingen av Norsk Parkinson Register og Biobank.

Registeret er aktiv deltaker i EUReMS – som er et initiativ for utvikling av en EU-finansiert plattform for MS-registre i Europa, for stimulering til etablering av MS-registre i alle europeiske land og for harmonisering av data-innsamling med mulighet for kobling i samarbeidsprosjekter.

Ikke person-identifiserbare data fra registeret kan også leveres til legemiddelindustrien både nasjonalt og internasjonalt etter gjeldende retningslinjer.

Data og biologisk materiale har inngått, eller inngår i, mer enn 15 PhD-prosjekt, og en rekke vitenskapelige publikasjoner basert på data og/eller biologisk materiale fra Norsk MS-register og Biobank, er publisert.


Registeret har et nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose og MS forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen.


1. Grytten N, Myhr KM, Celius EG, Benjaminsen E, Kampman M, Midgard R, et al. Risk of cancer among multiple sclerosis patients, siblings, and population controls: A prospective cohort study. Mult Scler. 2019: [Epub ahead of print].

2. Glaser A, Stahmann A, Meissner T, Flachenecker P, Horakova D, Zaratin P, et al. Multiple sclerosis registries in Europe - An updated mapping survey. Multiple sclerosis and related disorders. 2019;27:171-8.

3. Magalhaes S, Pugliatti M, Riise T, Myhr KM, Ciampi A, Bjornevik K, et al. Shedding light on the link between early life sun exposure and risk of multiple sclerosis: results from the EnvIMS Study. Int J Epidemiol. 2018. [Epub ahead of print].

4. Tomescu-Baciu A, Vartdal F, Holmoy T, Vedeler CA, Lossius A. G1m1 predominance of intrathecal virus-specific antibodies in multiple sclerosis. Ann Clin Transl Neurol. 2018;5(10):1303-9.

5. Wesnes K, Myhr KM, Riise T, Cortese M, Pugliatti M, Bostrom I, et al. Physical activity is associated with a decreased multiple sclerosis risk: The EnvIMS study. Mult Scler. 2018;24(2):150-7.

6. Cortese M, Riise T, Bjornevik K, Myhr KM, Multiple Sclerosis Conscript Service Database Study G. Body size and physical exercise, and the risk of multiple sclerosis. Mult Scler. 2018;24(3):270-8.

7. Lossius A, Tomescu-Baciu A, Holmoy T, Vedeler CA, Rosjo E, Lorentzen AR, et al. Selective intrathecal enrichment of G1m1-positive B cells in multiple sclerosis. Ann Clin Transl Neurol. 2017;4(10):756-61.

8. Lunde HMB, Assmus J, Myhr KM, Bo L, Grytten N. Survival and cause of death in multiple sclerosis: a 60-year longitudinal population study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017;88(8):621-5.

9. Grytten N, Skar AB, Aarseth JH, Assmus J, Farbu E, Lode K, et al. The influence of coping styles on long-term employment in multiple sclerosis: A prospective study. Mult Scler. 2017;23(7):1008-17.

10. Olafsson S, Stridh P, Bos SD, Ingason A, Euesden J, Sulem P, et al. Fourteen sequence variants that associate with multiple sclerosis discovered by meta-analysis informed by genetic correlations. NPJ Genom Med. 2017;2:24.

11. Bjørnevik K, Riise T, Bostrom I, Casetta L, Cortese M, Granieri E, Holmøy T, Kampman MT, Landtblom AM, Magalhaes S, Pugliatti M, Wolfson C, Myhr KM. Negative interaction between smoking and EBV in the risk of multiple sclerosis: The EnvIMS study. Mult Scler. 2016 Sep 23. pii: 1352458516671028. [Epub ahead of print]

12. Cortese M, Riise T, Bjørnevik K, Bhan A, Farbu E, Grytten N, Hogenesch I, Midgard R, Smith Simonsen C, Telstad W, Ascherio A, Myhr KM. Preclinical disease activity in multiple sclerosis: A prospective study of cognitive performance prior to first symptom. Ann Neurol. 2016 Oct;80(4):616-24. doi: 10.1002/ana.24769.

13. Bjørnevik K, Riise T, Benjaminsen E, Celius EG, Dahl OP, Kampman MT, Løken-Amsrud KI, Midgard R, Myhr KM, Torkildsen Ø, Vatne A, Grytten N. Level of education and multiple sclerosis risk over a 50-year period: Registry-based sibling study. Mult Scler. 2016 May 5. pii: 1352458516646863. [Epub ahead of print]

14. Bjørnevik K, Riise T, Cortese M, Holmøy T, Kampman MT, Magalhaes S, Myhr KM, Wolfson C, Pugliatti M. Level of education and multiple sclerosis risk after adjustment for known risk factors: The EnvIMS study. Mult Scler. 2015 May 26. pii: 1352458515579444. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26014605.

15. Myhr KM, Grytten N, Torkildsen Ø, Wergeland S, Bø L, Aarseth JH. The Norwegian Multiple Sclerosis Registry and Biobank. Acta Neurol Scand Suppl. 2015;132(199):24-8. doi: 10.1111/ane.12427. PubMed PMID: 26046555.

16. Magalhaes S, Pugliatti M, Casetta I, Drulovic J, Granieri E, Holmøy T, Kampman MT, Landtblom AM, Lauer K, Myhr KM, Parpinel M, Pekmezovic T, Riise T, Wolfson D, Zhu B, Wolfson C. The EnvIMS Study: Design and Methodology of an International Case-Control Study of Environmental Risk Factors in Multiple Sclerosis. Neuroepidemiology. 2015;44(3):173-81. doi: 10.1159/000381779. Epub 2015 May 7. PubMed PMID: 25967369.

17. Cortese M, Riise T, Bjørnevik K, Holmøy T, Kampman MT, Magalhaes S, Pugliatti M, Wolfson C, Myhr KM. Timing of use of cod liver oil, a vitamin D source, and multiple sclerosis risk: The EnvIMS study. Mult Scler. 2015 May 6. pii: 1352458515578770. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25948625.

18. Ragnedda G, Leoni S, Parpinel M, Casetta I, Riise T, Myhr KM, Wolfson C, Pugliatti M. Reduced duration of breastfeeding is associated with a higher risk of multiple sclerosis in both Italian and Norwegian adult males: the EnvIMS study. J Neurol. 2015 Mar 21. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25794863.

19. Torkildsen O, Aarseth J, Benjaminsen E, Celius E, Holmøy T, Kampman MT, Løken-Amsrud K, Midgard R, Myhr KM, Riise T, Grytten N. Month of birth and risk of multiple sclerosis: confounding and adjustments. Ann Clin Transl Neurol. 2014 Feb;1(2):141-4. doi: 10.1002/acn3.37. Epub 2014 Feb 4. PubMed PMID: 25356394; PubMed Central PMCID: PMC4212485.

20. Wesnes K, Riise T, Casetta I, Drulovic J, Granieri E, Holmøy T, Kampman MT, Landtblom AM, Lauer K, Lossius A, Magalhaes S, Pekmezovic T, Bjørnevik K, Wolfson C, Pugliatti M, Myhr KM. Body size and the risk of multiple sclerosis in Norway and Italy: The EnvIMS study. Mult Scler. 2015 Apr;21(4):388-95. doi: 10.1177/1352458514546785. Epub 2014 Sep 2. PubMed PMID: 25182290.

21. Bøe Lunde HM, Telstad W, Grytten N, Kyte L, Aarseth J, Myhr KM, Bø L. Employment among patients with multiple sclerosis-a population study. PLoS One. 2014 Jul 23;9(7):e103317. doi: 10.1371/journal.pone.0103317. eCollection 2014. PubMed PMID: 25054972; PubMed Central PMCID: PMC4108421.

22. Grytten N, Aarseth JH, Lunde HM, Myhr KM. A 60-year follow-up of the incidence and prevalence of multiple sclerosis in Hordaland County, Western Norway. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Feb 24. pii: jnnp-2014-309906. doi: 10.1136/jnnp-2014-309906. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25714916.

23. Berg-Hansen P, Moen SM, Harbo HF, Celius EG. High prevalence and no latitude gradient of multiple sclerosis in Norway. Mult Scler. 2014 Nov;20(13):1780-2. doi: 10.1177/1352458514525871. Epub 2014 Mar 6. PubMed PMID: 24603884.

24. Bjørnevik K, Riise T, Casetta I, Drulovic J, Granieri E, Holmøy T, Kampman MT, Landtblom AM, Lauer K, Lossius A, Magalhaes S, Myhr KM, Pekmezovic T, Wesnes K, Wolfson C, Pugliatti M. Sun exposure and multiple sclerosis risk in Norway and Italy: The EnvIMS study. Mult Scler. 2014 Jan 10;20(8):1042-1049. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24414538.

25. Lossius A, Riise T, Pugliatti M, Bjørnevik K, Casetta I, Drulovic J, Granieri E, Kampman MT, Landtblom AM, Lauer K, Magalhaes S, Myhr KM, Pekmezovic T, Wesnes K, Wolfson C, Holmøy T. Season of infectious mononucleosis and risk of multiple sclerosis at different latitudes; the EnvIMS Study. Mult Scler. 2014 May;20(6):669-74. doi: 10.1177/1352458513505693. Epub 2013 Sep 26. PubMed PMID:24072723.

26. Kampman MT, Aarseth JH, Grytten N, Benjaminsen E, Celius EG, Dahl OP, Holmøy T, Løken-Amsrud K, Midgard R, Myhr KM, Risberg G, Vatne A, Torkildsen O. Sex ratio of multiple sclerosis in persons born from 1930 to 1979 and its relation to latitude in Norway. J Neurol. 2013 Jun;260(6):1481-8. doi: 10.1007/s00415-012-6814-x. Epub 2013 Jan 6. PubMed PMID: 23292231.

27. Pugliatti M, Casetta I, Drulovic J, Granieri E, Holmøy T, Kampman MT, Landtblom AM, Lauer K, Myhr KM, Parpinel M, Pekmezovic T, Riise T, Zhu B, Wolfson C. A questionnaire for multinational case-control studies of environmental risk factors in multiple sclerosis (EnvIMS-Q). Acta Neurol Scand Suppl. 2012;(195):43-50. doi: 10.1111/ane.12032. PubMed PMID: 23278656.

28. Pugliatti M, Eskic D, Mikolcić T, Pitschnau-Michel D, Myhr KM, Sastre-Garriga J, Otero S, Wieczynska L, Torje C, Holloway E, Rienhoff O, Friede T, Buckow K, Ellenberger D, Hillert J, Glaser A, Flachenecker P, Fuge J, Schyns-Liharska T, Kasilingam E, Moretti A, Thalheim C; EUReMS Consortium. Assess, compare and enhance the status of Persons with Multiple Sclerosis (MS) in Europe: a European Register for MS. Acta Neurol Scand Suppl. 2012;(195):24-30. doi: 10.1111/ane.12024. PubMed PMID: 23278653.

29. Torkildsen O, Grytten N, Aarseth J, Myhr KM, Kampman MT. Month of birth as a risk factor for multiple sclerosis: an update. Acta Neurol Scand Suppl. 2012;(195):58-62. doi: 10.1111/ane.12040. PubMed PMID: 23278658.

30. Myhr KM, Grytten N, Aarseth JH. The Norwegian Multiple Sclerosis Registry and Biobank. Acta Neurol Scand Suppl. 2012;(195):20-3. doi: 10.1111/ane.12030. PubMed PMID: 23278652.

31. Myhr KM, Grytten N, Torkildsen Ø, Wergeland S, Bø L, Pugliatti M, Aarseth JH. A need for national registries and international collaborative research in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand Suppl. 2012;(195):1-3. doi: 10.1111/ane.12039. PubMed PMID: 23278648.

32. Grytten N, Torkildsen Ø, Aarseth JH, Benjaminsen E, Celius EG, Dahl OP, Holmøy T, Løken-Amsrud K, Midgard R, Myhr KM, Risberg G, Vatne A, Kampman MT. Month of birth as a latitude-dependent risk factor for multiple sclerosis in Norway. Mult Scler. 2013 Jul;19(8):1028-34. doi: 10.1177/1352458512471094. Epub 2012 Dec 20. PubMed PMID: 23257620.

33. Dahl J, Myhr KM, Daltveit AK, Gilhus NE. Pregnancy, delivery and birth outcome in different stages of maternal multiple sclerosis. J Neurol. 2008 May;255(5):623-7. doi: 10.1007/s00415-008-0757-2. Epub 2008 Feb 19. PubMed PMID: 18283397.

34. International Multiple Sclerosis Genetics Consortium; International IBD Genetics Consortium (IIBDGC); International IBD Genetics Consortium IIBDGC. Class II HLA interactions modulate genetic risk for multiple sclerosis. Nat Genet. 2015;47:1107-1113. doi: 10.1038/ng.3395. Epub 2015 Sep 7. PubMed PMID: 26343388.

35. Goris A, Pauwels I, Gustavsen MW, van Son B, Hilven K, Bos SD, Celius EG, Berg-Hansen P, Aarseth J, Myhr KM, … Harbo HF. Genetic variants are major determinants of CSF antibody levels in multiple sclerosis. Brain. 2015 Mar;138(Pt 3):632-43. doi: 10.1093/brain/awu405. Epub 2015 Jan 22. PubMed PMID: 25616667.

36. Sundal C, Baker M, Karrenbauer V, Gustavsen M, Bedri S, Glaser A, Myhr KM, Haugarvoll K, Zetterberg H, Harbo H, Kockum I, Hillert J, Wszolek Z, Rademakers R, Andersen O. Hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroids with phenotype of primary progressive multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2015 Feb;22(2):328-33. doi: 10.1111/ene.12572. Epub 2014 Oct 13. PubMed PMID: 25311247; PubMed Central PMCID: PMC4289423.

37. Westerlind H, Imrell K, Ramanujam R, Myhr KM, Celius EG, Harbo HF, Oturai AB, Hamsten A, Alfredsson L, Olsson T, Kockum I, Koski T, Hillert J. Identity-by-descent mapping in a Scandinavian multiple sclerosis cohort. Eur J Hum Genet. 2015 May;23(5):688-92. doi: 10.1038/ejhg.2014.155. Epub 2014 Aug 27. PubMed PMID: 25159868.

38. Gustavsen MW, Viken MK, Celius EG, Berge T, Mero IL, Berg-Hansen P, Aarseth JH, Myhr KM, Søndergaard HB, Sellebjerg F, Oturai AB, Hillert J, Alfredsson L, Olsson T, Kockum I, Lie BA, Harbo HF. Oligoclonal band phenotypes in MS differ in their HLA class II association, while specific KIR ligands at HLA class I show association to MS in general. J Neuroimmunol. 2014 Sep 15;274(1-2):174-9. doi: 10.1016/j.jneuroim.2014.06.024. Epub 2014 Jul 6. PubMed PMID: 25037176.

39. Flachenecker P, Buckow K, Pugliatti M, Kes VB, Battaglia MA, Boyko A, Confavreux C, Ellenberger D, Eskic D, Ford D, Friede T, Fuge J, Glaser A, Hillert J, Holloway E, Ioannidou E, Kappos L, Kasilingam E, Koch-Henriksen N, Kuhle J, Lepore V, Middleton R, Myhr KM, Orologas A, Otero S, Pitschnau-Michel D, Rienhoff O, Sastre-Garriga J, Schyns-Liharska T, Sutovic D, Thalheim C, Trojano M, Vlasov YV, Yaldizli O; EUReMS Consortium. Multiple sclerosis registries in Europe - results of a systematic survey. Mult Scler. 2014 Oct;20(11):1523-32. doi: 10.1177/1352458514528760. Epub 2014 Apr 28. PubMed PMID: 24777278.

40. International Multiple Sclerosis Genetics Consortium (IMSGC), et al. Analysis of immune-related loci identifies 48 new susceptibility variants for multiple sclerosis. Nat Genet. 2013 Nov;45(11):1353-60. doi: 10.1038/ng.2770. Epub 2013 Sep 29. PubMed PMID: 24076602; PubMed Central PMCID: PMC3832895.

41. Leone MA, Barizzone N, Esposito F, Lucenti A, Harbo HF, Goris A, Kockum I, Oturai AB, Celius EG, Mero IL, Dubois B, Olsson T, Søndergaard HB, Cusi D, Lupoli S, Andreassen BK; International Multiple Sclerosis Genetics Consortium; Wellcome Trust Case Control Consortium 2, Myhr KM, Guerini FR; PROGEMUS Group; PROGRESSO Group, Comi G, Martinelli-Boneschi F, D'Alfonso S. Association of genetic markers with CSF oligoclonal bands in multiple sclerosis patients. PLoS One. 2013 Jun 13;8(6):e64408. doi: 10.1371/journal.pone.0064408. Print 2013. PubMed PMID: 23785401; PubMed Central PMCID: PMC3681825.

42. International Multiple Sclerosis Genetics Consortium. Network-based multiple sclerosis pathway analysis with GWAS data from 15,000 cases and 30,000 controls. Am J Hum Genet. 2013 Jun 6;92(6):854-65. doi: 10.1016/j.ajhg.2013.04.019. Epub 2013 May 23. PubMed PMID: 23731539; PubMed Central PMCID: PMC3958952.

43. Mero IL, Gustavsen MW, Sæther HS, Flåm ST, Berg-Hansen P, Søndergaard HB, Jensen PE, Berge T, Bjølgerud A, Muggerud A, Aarseth JH; International Multiple Sclerosis Genetics Consortium, Myhr KM, Celius EG, Sellebjerg F, Hillert J, Alfredsson L, Olsson T, Oturai AB, Kockum I, Lie BA, Andreassen BK, Harbo HF. Oligoclonal band status in Scandinavian multiple sclerosis patients is associated with specific genetic risk alleles. PLoS One. 2013;8(3):e58352. doi: 10.1371/journal.pone.0058352. Epub 2013 Mar 5. PubMed PMID: 23472185; PubMed Central PMCID: PMC3589422.

44. Ban M, Caillier S, Mero IL, Myhr KM, Celius EG, Aarseth J, Torkildsen Ø, Harbo HF, Oksenberg J, Hauser SL, Sawcer S, Compston A. No evidence of association between mutant alleles of the CYP27B1 gene and multiple sclerosis. Ann Neurol. 2013 Mar;73(3):430-2. doi: 10.1002/ana.23833. Epub 2013 Feb 26. PubMed PMID: 23444327; PubMed Central PMCID: PMC3631291.

45. Mero IL, Smestad C, Lie BA, Lorentzen ÅR, Sandvik L, Landrø NI, Aarseth JH, Myhr KM, Celius EG, Harbo HF. Polymorphisms of the BDNF gene show neither association with multiple sclerosis susceptibility nor clinical course. J Neuroimmunol. 2012 Mar;244(1-2):107-10. doi: 10.1016/j.jneuroim.2012.01.011. Epub 2012 Feb 15. PubMed PMID: 22341604.

46. International Multiple Sclerosis Genetics Consortium; Wellcome Trust Case Control Consortium 2, et al. Genetic risk and a primary role for cell-mediated immune mechanisms in multiple sclerosis. Nature. 2011 Aug 10;476(7359):214-9. doi: 10.1038/nature10251. PubMed PMID: 21833088; PubMed Central PMCID: PMC3182531.

47. Søndergaard HB, Sellebjerg F, Hillert J, Olsson T, Kockum I, Lindén M, Mero IL, Myhr KM, Celius EG, Harbo HF, Christensen JR, Börnsen L, Sørensen PS, Oturai AB. Alterations in KLRB1 gene expression and a Scandinavian multiple sclerosis association study of the KLRB1 SNP rs4763655. Eur J Hum Genet. 2011 Oct;19(10):1100-3. doi: 10.1038/ejhg.2011.88. Epub 2011 May 25. PubMed PMID: 21610746; PubMed Central PMCID: PMC3190260.

48. Riise T, Kirkeleit J, Aarseth JH, Farbu E, Midgard R, Mygland Å, Eikeland R, Mørland TJ, Telstad W, Førland PT, Myhr KM. Risk of MS is not associated with exposure to crude oil, but increases with low level of education. Mult Scler. 2011 Jul;17(7):780-7. doi: 10.1177/1352458510397686. Epub 2011 Feb 22. PubMed PMID: 21343231.

49. Mero IL, Ban M, Lorentzen ÅR, Smestad C, Celius EG, Sæther H, Saeedi H, Viken MK, Skinningsrud B, Undlien DE, Aarseth J, Myhr KM, Granum S, Spurkland A, Sawcer S, Compston A, Lie BA, Harbo HF. Exploring the CLEC16A gene reveals a MS-associated variant with correlation to the relative expression of CLEC16A isoforms in thymus. Genes Immun. 2011 Apr;12(3):191-8. doi: 10.1038/gene.2010.59. Epub 2010 Dec 23. PubMed PMID: 21179112.

50. Lorentzen AR, Melum E, Ellinghaus E, Smestad C, Mero IL, Aarseth JH, Myhr KM, Celius EG, Lie BA, Karlsen TH, Franke A, Harbo HF. Association to the Glypican-5 gene in multiple sclerosis. J Neuroimmunol. 2010 Sep 14;226(1-2):194-7. doi: 10.1016/j.jneuroim.2010.07.003. Epub 2010 Aug 6. PubMed PMID: 20692050.

51. Mero IL, Lorentzen AR, Ban M, Smestad C, Celius EG, Aarseth JH, Myhr KM, Link J, Hillert J, Olsson T, Kockum I, Masterman T, Oturai AB, Søndergaard HB, Sellebjerg F, Saarela J, Kemppinen A, Elovaara I, Spurkland A, Dudbridge F, Lie BA, Harbo HF. A rare variant of the TYK2 gene is confirmed to be associated with multiple sclerosis. Eur J Hum Genet. 2010 Apr;18(4):502-4. doi: 10.1038/ejhg.2009.195. Epub 2009 Nov 4. PubMed PMID: 19888296; PubMed Central PMCID: PMC2987240.

52. Lorentzen AR, Smestad C, Lie BA, Oturai AB, Akesson E, Saarela J, Myhr KM, Vartdal F, Celius EG, Sørensen PS, Hillert J, Spurkland A, Harbo HF. The SH2D2A gene and susceptibility to multiple sclerosis. J Neuroimmunol. 2008 Jul 15;197(2):152-8. doi: 10.1016/j.jneuroim.2008.04.037. Epub 2008 Jun 12. PubMed PMID: 18554728.

53. Harbo HF, Mørk S, Vedeler C, Myhr KM. [Multiple sclerosis biobank established]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2007 Sep 6;127(17):2276. Norwegian. PubMed PMID: 17828328.

54. Myhr KM, Grytten N, Aarseth JH, Nyland H. The Norwegian Multiple Sclerosis National Competence Centre and National Multiple Sclerosis registry -a resource for clinical practice and research. Acta Neurol Scand Suppl. 2006;183:37-40. PubMed PMID: 16637927.


Dersom en ønsker å benytte data fra Norsk MS-Register og biobank til forskning, må det sendes en fullstendig søknad om tilgang til registerdata / biologisk materiale.

Sist oppdatert 31.01.2022