Kortversjon av Årsrapport 2020

Norsk MS-register og biobank gir hvert år ut årsrapport med oversikt over de mest vesentlige data i registeret og med informasjon om aktiviteter i registeret og videre planer. Dette er et omfattende dokument som vi nå har laget en kortversjon av for 2020. Denne konsentrerer seg om de viktigste funnene i aktuelt år og er forhåpentligvis lettere tilgjengelig for et større publikum. Spesielt håper vi at de med MS vil ha interesse av å lese denne rapporten.

Publisert 17.03.2022

Å lage en kortversjon av årsrapporten var et forslag fra MS-forbundet. Vi har forsøkt å finne et format som gjør resultatene fra MS-registeret mer tilgjengelig enn de er i vår fullstendige årsrapport, som er en bestilling fra Nasjonalt Servicemiljø for Nasjonale Kvalitetsregistre og som skal følge et bestemt oppsett.  

Siste årsrapport ble gitt ut i juni 2021 og gjelder for data samlet inn i 2020. Det er altså ganske lenge siden dataene​ i den nå utgitte kortversjonen ble samlet inn. Denne rapporten er et første forsøkt på å finne et passende format på en slik rapport, slik at vi skal være klar til å publisere både vanlig og kort årsrapport for 2021, samtidig i løpet av sommeren 2022.