Nasjonal kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for MS sine oppgaver er formidling, forskning, fagutvikling og undervisning. MS-registeret og Kompetansetjenesten er samlokalisert og samarbeider tett. Fagmiljøet ved Kompetansetjenesten har viktige bidrag til Norsk MS-register og biobank sitt  arbeid.

Sist oppdatert 14.02.2022