Nyhetsbrev nr 1 2020

I årets første ordinære nyhetsbrev, utgitt i februar 2020, kan du lese om pasientenes mulighet til innsyn i egne data i MS-registeret. Om to nasjonal kvalitetsforbedringsprosjekt som startes opp i MS-registerets regi. At pasienter som bruker Rituximab skal registreres i MS-registeret. Ellers saker om RAM-MS, Solstrandmøtet 2020, Nasjonalt MS-sykepleiermøte 2020 og debattinnlegg angående beslutsningsforum sitt nylige vedtak angående bruk av MS-medisiner.

Publisert 02.02.2022