Nytt innloggingssystem

29.11.2021 flyttes Norsk MS-register og biobank sitt registreringssystem over på ny innloggingsløsning. Alt helsepersonell som har hatt tilgang til registeret må søke på nytt etter etter oppdateringen.

Publisert 29.11.2021
Sist oppdatert 26.08.2023

​​
Tidligere har vi benyttet helseregister.no men går nå over til FALK. Alle dere som har tilgang til å registrere må søke om tilgang på nytt. Dette gjøres enkelt ved å fylle ut et kort skjema. Vi har oppdatert informasjonen om om hvordan søke og hvordan innlogge på på nettsidene våre.

Alle nasjonale kvalitetsregistre skal overføres til FALK. Den nye løsningen bruker HelseID som er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren utviklet av Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett. Den nye løsninger er en stor forbedring av sikkerhetsnivået. Den gir også mulighet til å gjenbruke lokal pålogging på sykehusPC. Dette forutsetter at du har BuyPass på smartkortet ditt – noen vi håper alle kan ha mulighet til å skaffe seg (Helse Midt har i tillegg en egen måte å gjenbruke påloggingen på). Den nye løsningen overholder kravene i personvernsforordningen (GDPR), samtidig som den sikrer at sensitiv informasjon i kvalitetsregistrene ivaretas på best mulig måte.​