Oppdaterte 2022-resultater fra MS-registeret

Resultater for 2022 er oppdatert for de våre indikatorer på sykehusviseren.

Publisert 15.12.2023

Resultater fra MS-registeret publiseres blant annet på Sykehusviseren. Her finner en registerets hovedindikatorer, og man kan sammenligne resultater på tvers av foretak. Tidligere har resultatene blitt oppdatert en gang årlig, basert på årsrapporten, men fra i år vil tallene oppdateres to ganger årlig, i juni og desember. Vi ser at i tiden etter uthenting av data til årsrapporten tilkommer det en del data som påvirker dekningsgrad og resultater i positiv retning. Du kan også se en pdf-versjon av de nye resultatene på vår nettside.