Registrering under COVID-19 (Helsepersonell)

Registeret håper å få gode tall på endringer i MS-behandling på grunn av COVID-19. Denne perioden kan inneholde viktig informasjon som kan komme til nytte i videre behandling. Registreringen fortsetter som tidligere, men det er viktig at endringer av dosering/intervall registreres for alle det gjelder.

Publisert 28.02.2022

Mange benytter telefonkonsultasjoner under COVID-19. Data skal rapporteres til registeret uansett hvilken type konsultasjoner som gjennomføres. Vi ber om at "Mulig inkomplett" unngås i ferdigstillingen, slik at vi kan få gode data på alle pasienter i denne perioden. Vi har forståelse for at arbeidet med registeret kan bli påvirket i en slik vanskelig situasjon. Etterregistrering på et senere tidspunkt er selvsagt aktuelt, men det beste er å legge inn data i registeret nærmest mulig tidspunkt for konsultasjonene. Vi har fått ulike tilbakemeldinger på muligheten til å registrere i dagens situasjon. Noen ser at det kan bli forsinkelser, mens andre har fått ekstra mulighet til å bruke registeret. Med oppdaterte data på pasienter vil vi tro at pasientoversikten som finnes i registeret, kan være til hjelp under telefonkonsultasjoner.

Nasjonal kompetansetjeneste for MS har gitt  anbefalinger angående MS-behandling under COVID-19. Dette vil innebære endring av behandling for noen pasienter. Ved bytte av medikament registreres dette som vanlig. Endres dose og/eller intervall på behandling en pasient står på fra før, ber vi om at dette registreres. Dette er spesielt aktuelt for behandling med Tysabri, Rituksimab (MabThera/Rixathon) eller Ocrevus. For de som må utsette dose nummer to av Lemtrada eller Mavenclad, registreres dette som vanlig med egen dato for dose nummer to når den gis.

Under ser vi et eksempel hvor intervall for Tysabribehandling økes fra 4 til 6 uker. Fremgangsmåten er tilsvarende for andre behandlinger eller om dose endres.

Start med å gå til behandlingsoversikten:

endre dose illustrasjon 1
 

Etter å ha valgt editering av en behandling kommer vinduet under opp. Siden listen over mulige valg for intervall ikke inneholder ønsket verdi velger vi "Annet" og skriver inn verdi for det nye intervallet:

endre dose illustrasjon 2
 

endre dose illustrasjon 3
 

Sjekk til slutt at endringen er riktig i behandlingsoversikten:

endre dose illustrasjon 4