Registreringsløftet

For å kunne oppnå registerets formål er det helt avgjørende å få registrert så mange som mulig, helst alle, av de som får MS-diagnosen. Det gjennomføres nå en nasjonal dugnad hvor de nevrologiske avdelingene i Norge bidrar til at alle som har mottatt MS-diagnosen mellom 2017-2020 inkluderes i registeret.

Publisert 03.05.2022

​Høsten 2019 sendte registeret ut henvendelse til alle nevrologisk avdelinger med forespørsel om ekstra fokus på å få nydiagnostiserte pasienter registrert i registeret. Responsen har vært svært positiv og vi har nå gode forhåpninger om at vi skal få registrert bortimot 100% av alle som får MS-diagnosen i perioden 2017-2020. For pasientene er det selvsagt frivillig om de vil delta i registeret, men vår erfaring så lang er at det er svært få som ikke ønsker å delta.

Denne dugnaden vil gi gode tall på forekomsten av nye tilfeller og om det er variasjon i ulike deler av landet. Også faktorer i forhold til behandling vil bli  godt belyst gjennom disse dataene. Dessuten gir dette et meget godt utgangspunkt for å følge en stor gruppe med pasienter videre i langt tid fremover.

Registeret takker for det gode samarbeidet med nevrologiske avdelinger og for det viktige arbeidet som gjøres der.