Sykehusviseren

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har utviklet en løsning der de ulike registrene publiserer sine data. Denne gir mulighet for å se resultatene for MS-registerets 5 valgte kvalitetsindikatorer.

Disse indikatorene måler:
  • Andel som får stilt diagnosen innen 2 år etter debut av sykdommen.
  • Andel med tid til oppstart av bremse-behandling innen 30 dager etter diagnose.
  • Andel med oppdatert behandlingsstatus
  • Andel med oppdatert attakkstatus i løpet av siste år
  • Andel med oppdatert funksjonsskår (EDSS)

Når vi får registrert enda flere pasienter og lagt inn nok data på alle de som samtykker kan vi også følge bedre med på kvalitetsindikatorer i forhold til utviklingen av sykdommen over tid.

Resultatene for MS registeret vises på helseforetaksnivå. Både visning for enkelte HF eller sammenligning av ulike HF er mulig i denne løsningen som oppdateres en gang i året.

Sist oppdatert 12.10.2022