Se egne data

Nå kan du se hvilke data som er registrert om deg i MS-registeret. Dette gjøres ved at du bestiller en innsynsrapport på helsenorge.no. Innholdet i innsynsrapporten kan forhåpentligvis være nyttig for deg.

Publisert 03.05.2022

​Har du multippel sklerose og har samtykket til deltagelse i Norsk MS register og biobank har du nå muligheten til innsyn i registrerte data.  En innsynsrapport bestilles etter innlogging på helsenorge.no​. Har du ikke brukt helsenorge.no tidligere må denne  tjenesten aktiveres. MS-registeret leverer så dataene til Helsenorge.no slik at de kan vises til deg der. I rapporten vil dataene bli oppsummert i en oversiktsfigur over behandling, bivirkninger, funksjonsskår (EDSS) og attakker. Figuren viser et eksempel på en slik grafisk fremstilling.

el\ksempel på innsynsrapport
 

Innholdet i innsynsrapporten kan forhåpentligvis være nyttig for deg. Du som har MS, ser da de samme data som din behandler ser. Hvis data i registeret er oppdaterte, vil du få oversikt over ditt eget sykdomsforløp og kanskje enklere forstå og delta i vurderingene og beslutningene som tas/er tatt om din behandling/oppfølging.

I tillegg til den grafiske fremstillingen vil innsynsrapporten inneholde tabeller som gir en mer detaljert oversikt over hva som er registrert om deg.