Rekruttering til studie om digital søvnbehandling

MS-registeret sender ut invitasjon til deltakelse i den kliniske behandlingsstudien «Digital søvnbehandling for personer med multippel sklerose».

Publisert 29.11.2023

Søvnvansker (insomni) er utbredt blant personer med multippel sklerose (MS) og kan ha stor påvirkning på dagliglivet. Kognitiv adferdsterapi for insomni (CBT-I) er anbefalt behandling for insomni. Behandlingen er ikke tilgjengelig for svært mange siden det finnes få klinikere som er trent opp til å gjennomføre den.CBT-I kan også gis digitalt, og man kan da tilby den anbefalte behandlingen til mange flere personer enn man kan i dag. Hovedmålet med denne studien er å teste om en digital versjon av CBT-I er effektiv i å redusere alvorlighet av insomni for personer med MS. I tillegg ønsker vi å undersøke om bedring i insomni kan føre til bedringer i psykisk og fysisk helse for personer med MS.

Hvem kan delta?

Personer som er over 18år, som har diagnosen MS, som er registrert i norsk MS-Register og Biobank, og som har insomni kan delta i studien. Kun personer som har mottatt en invitasjon via helsenorge.no er aktuelle til å delta i forskningsprosjektet. Det er ikke kapasitet i studien til å tilby deltakelse til alle i registeret, derfor vil invitasjoner sendes ut basert på et helt tilfeldig uttrekk fra MS-registeret. 

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at man ved tilfeldighet blir trukket til å delta i én av to grupper. Den ene gruppen får tilgang til et nettområde med informasjon om insomni og god søvnhygiene – som i praksis tilsvarer dagens tilbud til flertallet av personer med MS og insomni. Den andre gruppen får tilgang til et interaktivt behandlingsprogram for insomni, som inkluderer individuelt tilpassede tilbakemeldinger for å forbedre søvnen. Deltakelse i en gruppe varer i 9 uker. Alle deltakere skal også gjennomføre spørreskjema, kognitive tester, og fylle ut søvndagbøker. Dette skal man gjøre før deltakelse i gruppen sin, etter 9 uker, og etter 6 og 12 måneder. Du kan lese mer om innholdet i og tidsrammen for studien på digital-sovn.no.

Prosjektet et godkjent av Regional etisk komite, samt av MS-registerets fagråd.