• 1. desember 2023
  Kvifor har menneske med alvorlege psykiske lidingar 15-20 år kortare levetid og betydeleg lågare livskvalitet enn folk flest?

  Dette vil det nye Mohn forskingssenter for psykoselidingar i Bergen finne ut av og gjere noko med. Med mål om betre behandling, går Trond Mohn Stiftelse og Helse Bergen inn med 58 millionar kroner til forskinga, der stiftelsen bidrar med 25 millionar kroner over fem år.

 • 1. desember 2023
  Vinn fram med samarbeid og gode løysingar

  Bioingeniør – eit yrke for framtida? Heilt klart, meiner direktør Gunnar Mellgren på Laboratorieklinikken på Haukeland universitetssjukehus. No har han og resten av klinikken fått Helse Vest sin utdanningspris, for å bidra til å heve det faglege nivået på bioingeniørutdanninga.

 • 1. desember 2023
  Besøker ukrainske pasientar

  Då Russland gjekk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, kontakta prestetenesta ved Haukeland den ukrainske presten Dmytro Ostanin. Han høyrer til det ortodokse trussamfunnet Kristi åpenbaringsmenighet i Bergen. Sidan den gong har han besøkt sjukehuset hyppig. 

 • 23. november 2023
  Barn med cøliaki får dårlegare tenner av mjølk

  No kan forskarar ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen for første gong slå fast at emaljeskadar skuldast ein autoimmun reaksjon.

 • 22. november 2023
  Sentralblokka er 40 år. Bygget som skapte dagens Haukeland sjukehus.

  23. November 1983 vart Sentralblokken opna i ein høgtideleg seremoni med kronprins Harald og kronprinsesse Sonja til stades. Dette var 12 år etter startskotet for byggeprosjektet som skulle bli landets største, mest teknologisk avanserte og dyraste bygg.

 • 21. november 2023
  Enklare og raskare utgreiing av angitt penicillinallergi

  Eit nytt verktøy for å greie ut angitt penicillinallergi gjer at pasientane oftare kan få korrekt behandling, og ein unngår negative helseeffektar som auka mikrobiell resistens, mindre riktig antibiotikabehandling og auka dødelegheit.