Årstadhuset heter bygget nå

Årstadhuset er det nye navnet på bygget som har husa Kvinneklinikken i 97 år. Planen er at Årstadhuset blir bygd om for pasientbehandling innan psykiatri og rus. Konseptrapport for Årstadhuset er under arbeid, og skal opp som sak for styret i Helse Bergen i desember 2023.  

Publisert 13.11.2023
Sist oppdatert 06.06.2024
En bygning med parkeringsplass

Arbeidet med konseptrapporten er ein del av eit større prosjekt som heter Program psykisk helsevern for framtida. Ein del av målsettinga med programmet er å samle deler av tilbodet innan psykisk helsevern og rusmedisin på Haukelandsområdet, tett på somatikken. 
 
Fertilitetssenteret blir værande i Årstadbygget fram til våren 2024. 

Har du spørsmål om Årstadhuset kan du sende dei til dph@helse-bergen.no