Ny innflyttingsdato er klar

23. oktober blir ny innflyttingsdato for Barne- og ungdomsklinikken og de andre enhetene som skal inn i Glasblokkene i første pulje. Kvinneklinikken beholder sin opprinnelige innflyttingsdato 7. november.

Publisert 30.06.2023
Det blir dermed bare fem ukers forskyvning i flyttedatoen. Forsinkelser knyttet til teknologien for akutt- og pasientvarsling i Glasblokkene er årsaken til at programstyret besluttet å utsette innflyttingsdato for første flyttepulje. 

 - Våre egne miljø, IKT-selskapet og leverandører har nå stått på for å lage en ny tidsplan og sette inn tiltak og ressurser for å bli ferdig med kritisk infrastruktur og teknologi i tide. Basert på dette har vi sammen med klinikkene kommet frem til en ny innflyttingsdato. Det er fremdeles behov for å følge arbeidet med de tekniske løsningene som skal brukes i Glasblokkene tett gjennom sommeren. Vi vil også se på supplerende tiltak som kan settes i verk dersom det blir behov for dette, sier Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen.  

Utnytt tide​n godt 

Med fem ekstra uker før innflytting får også støttetjenester og organisasjon, medarbeidere og ledere mer tid til å gjøre seg klare til innflytting. Men tidsplanen er fortsatt stram. 

-  Selv om vi har fått noen uker ekstra til å ferdigstille både teknologien og annet som må være klart til innflytting, er det liten grunn til å ta det med ro. Vi har en svært stram tidsplan med mange aktiviteter som skal ferdigstilles før innflytting. Nå er det viktig at alle holder frister og klargjør ting etter plan, sier Hansen. 

Mange medarbeidere skal fortsatt bli kjent i nybygget og lære seg hvordan både teknologi og annet nytt utstyr virker. Lokale kompetanseplaner er ute de fleste steder, og det er planlagt flere dager med praktisk opplæring i Glasblokkene fra slutten av august som medarbeidere kan delta på. 

- Sammen med klinikkene og fagmiljøene skal vi fortsatt planlegge og gjennomføre nødvendig og god opplæring slik at medarbeidere får den kompetansen de trenger før innflytting. Så en oppfordring til alle ansatte; har du en ledig stund på en vakt i ukene fremover, så bruk noen minutter til å gjennomgå et kompetansekrav, se en video i Guide til Glasblokkene, les en bruksanvisning eller stikk innom Glasblokkene for å gå opp en rute du må kunne. Utnytt tiden godt, sier Hansen. 

Forberedelse for en trygg flytting 

Tiden mellom flyttepulje 1 og 2 er nå kortet ned til to uker. Det gjør at alle må forberede seg samtidig. 

 - Det blir noen hektiske uker både for de som skal flytte, men også støttetjenestene rundt. Etter endra flyttedato blir selve flyttingen enda mer konsentrert. Målet er en effektiv, men trygg flytting. Da er gode forberedelser nødvendig. Prosjekt og ledere har ansvar for å ta oss i mål. Du som medarbeider må søke informasjon, følge opplæringsplanene og spørre hvis noe er uklart eller mangler. Sammen skal vi klare jobben som står foran oss, sier Hansen.