Opna nytt forskingssenter for diabetes - "PRESIS DIA"

Eit team av nokre av dei fremste ekspertane innan faget, opprettar forskingssenter med mål om å re-klassifisere diabetes, og persontilpasse behandlinga.

Publisert 26.08.2022
Sist oppdatert 27.08.2022
Administrerande direktør i Helse Bergen saman med professor Pål R. Njølstad og direktør i Mohn stiftelse , Sveinung Hole
Med suksessfaktorane unikt pasientmateriale, avanserte metodar og eit superteam, skal senteret arbeide for å heve kvaliteten på diagnostisering og behandling av diabetes.  
Dette var bodskapen leiar og professor Pål R. Njølstad formidla då han innleia opningsarrangementet i Glasblokkene ved Haukeland Universitetssjukehus denne veka.

Trond Mohn stiftelse, Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssjukehus finansierer senteret, med i alt 52 millionar kroner dei neste fem åra.

Rektor ved UiB, Margareth Hagen og professor Pål R. Njølstad

Rektor ved UiB, Margareth Haga gjer p​rofessor Pål R. Njølstad blomar.

- Eg er veldig takksam for samarbeidet vi har med Haukeland og med Mohn-stiftelsen, og eg gler meg til å sjå resultata og følgje dykk i åra som kjem, sa rektor ved UiB, Margareth Hagen før ho gav Njølstad den første av fleire blomsterbukettar denne dagen. 

Også administrerande direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, trakk fram​ samarbeidet med UiB, og la til at dette ikkje kunne vore realisert utan midlar frå Mohn stiftelsen, før han utfordra Njølstad. 

-
Eg vil gjerne takke deg og dine kollegaer for resultata de alt har vist, og kvar gong eg ser deg kjem eg til å spørje etter nye resultat, sa han.


Dagleg leiar ved Trond Mohn stiftelse, Sveinung Hole, helste frå Trond Mohn som var på reise ved denne anledninga, og fortalde at det er kvalitet og potensiale til å gjere ein forskjell som avgjer kva prosjekt som får midlar frå stiftinga.

- Vi valde å gje pengar og ikkje blomar, sa han til latter frå salen, noko Njølstad seinare svarte at han var glad for. 

Administrerande direktør i Helse Bergen saman med professor Pål R. Njølstad og direktør i Mohn stiftelse , Sveinung Hole

Administrerande direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, saman med professor Pål R. Njølstad og dagleg leiar i Trond Mohn stiftelse , Sveinung Hole.

kake

Kake til opninga av Mohn senter for diabetes presisjonsmedisin.

​Gjer allereie ein forskjell

Ved det nye senteret skal ei gruppe på vel 30 forskarar studere årsaker til utvikling av diabetes gjennom heile livet. Forskinga vil integrere genetikk og cellebiologi med klinisk informasjon frå dei store ressursane i nyleg etablerte Norsk Diabetes Biobank, Norsk diabetesregister for vaksne, Norsk MODY (Norwegian Maturity-Onset Diabetes of the Young)-register, Norsk barnediabetesregister og Den norske mor, far og barn-undersøkinga (MoBa). 

Også direktøren ved Barne- og ungdomsklinikken er begeistra for den nye satsinga, og ikkje minst plasseringa i Glassblokkene. 

- Du gjer ein forskjell for barna vi behandlar, og du gjer allereie livet betre for mange barn, sa klinikkdirektør Ansgar Berg til Njølstad, før han la til at Njølstad i tillegg til å vere i eit framifrå team, også er ein framifrå pediater.

Ansgar Berg og Pål R. Njølstad

Ansgar Berg, klinikkdirektør ved Barne- og ungdomsklinikken, gir ein bok til professor Pål R. Njølstad.

Diabetes er blant dei mest utbreidde sjukdommane både nasjonalt og internasjonalt. Om lag 350.000 nordmenn har diagnosen, det same gjeld for om lag 540 millionar menneske i verda. Dei siste åra er det gjort store framsteg innan forsking på diabetes. Det er blant anna oppdaga over 500 gen-variantar av dei vanlege diabetesformene, type 1 og type 2.