Offentleg postjournal

Dersom du ønskjer innsyn i dokument, kan du kontakte oss. Førespurnaden må gjelde saksdokument i ei eller fleire bestemte saker. Dokumenta blir sendt ut per post, faks eller e-post.

​Kontakt oss 

postmottak@helse-bergen.no ​ 

 

Dei siste postjournalane

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.09.2023