Offentleg postjournal

Trykk på lenka under for å kome til publikumsmodul i sakarkivsystemet for føretaket. Der kan du leite fram og tinge dei dokumenta du ønskjer.

Lenke til offentleg postjournal

​Kontakt oss 

postmottak@helse-bergen.no ​ 

 

Postjournalar frå desember 2023 – Gamal løysing

Dersom du ønskjer innsyn i dokument frå før 1. januar 2024, kan du kontakte oss. Førespurnaden må gjelde saksdokument i ei eller fleire bestemte saker. Dokumenta blir sendt ut per post, faks eller e-post.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 01.02.2024