Innhald

Alle førespurnader om nettstadens innhald skal gå til Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus.

Redaksjon

Ansvarleg redaktør

Erik Vigander

Kommunikasjonsdirektør

erik.vigander@helse-bergen.no

Redaktør fag- og pasientinformasjon

Marta Ebbing

Fagdirektør

martha.ebbing@helse-bergen.no

Nettredaktør

Grethe Borvik Holmstrøm

Spesialrådgivar

grethe.borvik.holmstrom@helse-bergen.no

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noko angåande nettsidane våre. Anten med tilbakemeldingsfunksjonen i botnen av sidan, eller ved å sende oss ein e-post direkte.

Om innhaldet

Alle bilda vi nyttar på nettsidene våre er tatt med det føremålet at dei skal brukast på helse-bergen.no. Alle menneska som er avbilda har gitt sitt samtykke til det. 

Kommunikasjonsavdelinga eig alle bilda og ta gjerne kontakt med oss viss du ønskjer å nytte eitt av dei. Dei aller fleste bileta er tatt av tilsette ved Kommunikasjonsavdelinga, men vi bruker og nokre bilete frå eksterne fotografar​. Nokre bilder på nettstaden er og frå Colourbox. 

Kultur- og kyrkjedepartementet har vedtatt at helseføretaka fell inn under Lov om målbruk i offentleg teneste. Det er eit fleirtal av nynorskkommunar i regionen og Haukeland universitetssjukehus har derfor nynorsk som tenestemål. Det betyr at informasjon som går ut til eksterne mottakarar, der i blant pasientar og pårørande, skal vere på nynorsk. Det gjeld også nettsidene våre. ​​

Sist oppdatert 24.10.2023