Gåver frå Trond Mohn

Trond Mohn og Bergens forskningsstiftelse har gjennom ei årrekke bidratt med store gåver som har gjort det mogeleg å investere i nybygg, ny teknologi og meir moderne pasientbehandling.

Resultata av gåvene er betre behandling både i Helse Bergen og internasjonalt.

Kva har gåvene bidratt til?

 • Utstyr til massespektrometri. Foto
  Betra metoder for å avdekke bruk av rusmidlar

  Ny teknologi representerer eit paradigmeskifte innan diagnostikk og forsking på rusmidler.

 • barnesjukehuset på zanzibar
  Nytt barnesjukehus reddar liv på Zanzibar

  I november 2016 åpna dørene på det nye barnesjukehuset på Zanzibar. Arbeidet for å betre behandlingstilbodet til born har fått eit svært løft med det nyopna bygget.

 • Fiksasjon av fot
  På eigne bein

  Nyutdanna kirurgar med kunnskap og moderne utstyr opererer pasientar med beinbrot. Midlar frå Trond Mohn har bidratt til at dei alle er rusta til å stå på eigne bein.

 • MR 3 Tesla
  Gavene som gjorde det mulig å se inn i hjernen

  - For første gang ble det mulig for oss å ‘se inn i hjernen’ og følge med på hvordan den arbeider.

 • Gymsal
  Energisenteret

  Energisenteret for barn og unge er ein integrert del av Barne- og ungdomssjukehuset. Dette er eit unikt pionerprosjekt både nasjonalt og internasjonalt. Energisenteret skal gi eit tilbod til barn og unge med fysiske og psykiske helseproblem.

 • PET
  Supersyn

  Haukeland er det andre sjukehuset i Noreg som har tatt i bruk Positron Emisjons Tomografi, den såkalla PET-teknologien.

Sist oppdatert 02.09.2021