Gavene som gjorde det mulig å se inn i hjernen

Gavene fra Trond Mohn til innkjøp av nye og kraftigere MR-maskiner til sykehuset forandret hjerneforskningen i Bergen over natten. - For første gang ble det mulig for oss å ‘se inn i hjernen’ og følge med på hvordan den arbeider.

MR 3 Tesla
MR 3 Tesla. Foto: Eivind Senneseth / UiB


Det forteller Kenneth Hugdahl, professor ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Gjennom utstyrsgavene fra Trond Mohn, hans familie og Bergens forskningsstiftelse (BFS) har sykehuset fått muligheten til å satse på høyfelts MRI teknologi – også kjent som 3Tesla MRI.

Nyttig i utredning, behandling og forsking

Magnetisk resonanstomografi (MRI) er et av de aller viktigste hjelpemidlene ved utredning og behandlingsoppfølging av syke mennesker fordi opptakene er spesielt følsom for endringer i vev som følge av sykdom og terapi. Det er mulig å ta bilde både av hvordan strukturer i kroppen ligger i forhold til hverandre, hvordan de er forsynt med blod og om det er kjemiske forandringer i vevet som følge av sykdom. MRI er også spesielt godt egnet til forskning fordi man kan gjøre gjentatte undersøkelser uten radioaktiv stråling. Dette er spesielt bra ved undersøkelser av barn, pasienter som kommer til hyppige kontroller og for basalforskning hos friske kontrollpersoner.

Gavene som gjorde det mulig å satse på høyfelts MRI

Sykehuset var tidlig ute med den første anskaffelsen av MRI, en 1 Tesla MRI skanner (1987). Sykehuset var også blant de første i Norge som anskaffet seg en 3 Tesla MRI (2004), blant annet med delfinansiering fra Universitetet i Bergen og private givere, inklusive Trond Mohn og Herman Friele.

Høyfeltsteknologi (3Tesla MRI) var kanskje den gang nær grensen mellom «cutting-edge/bleeding-edge», men var godt egnet for medisinske undersøkelser i hodet og dessuten uvurderlig for mange av de internasjonale forskningsbidragene som senere kom fra imagingmiljøet i Bergen. De to siste utstyrsgavene, to 3Tesla MRI-systemer og en oppgradering av den første 3Tesla MRIen, gjør at miljøene kan fortsette å bidra på høyt nivå grunnet de enestående forskningsmuligheter utstyret gir: 

-  Et eksempel på betydningen av gavene var at vi i 2015 som første forskergruppe i verden klarte å påvise at konsentrasjon av signalstoffet glutamat var forhøyet i hjernen hos schizofrene pasienter som er plaget med hyppige hørselshallusinasjoner, noe som kan lede til utvikling av nye medikamenter (se henvisning nederst på siden). Oppdagelsen av Bergensgruppen ble nylig replisert i en studie fra Nederland.

I dag benytter sykehuset sine tre 3Tesla systemer spesielt til forskning innen sentralnervesystemet, innen rygg og nakkelidelser, innen barneradiologi og innen multiparametrisk avbildning av kreft med vekt på kvinnelige og mannlige bekken. Den ene av disse 3Tesla MRI systemene er videre oppgradert av Bergens forskningsstiftelse til å være spesielt godt egnet for forskning.

Bedre pasientbehandling

Selv om man kanskje kunne vente en generell forbedring i bildekvalitet også i de kliniske pasientundersøkelsene ved bruk av høyfelts MRI (3Tesla) er det spesielt noen pasientgrupper hvor de nye systemene har hatt stor betydning for oppfølgingen av pasienter.

Innen kreftdiagnostikk, spesielt kreft i bekken, endetarm og bukspyttkjertel, har den nye teknologien bidratt avgjørende for planlegging av terapi. Også innenfor nevrologiske undersøkelser som multippel sklerose, epilepsi, sykdommer i hjernens blodkar (cerebrale aneurismer, arterie disseksjoner og avbildning av karvegg) gir teknologien viktig informasjon for diagnostikk og pasientoppfølging.

På grunn av bedre signalforhold er det nå mulig å avbilde små ledd som er viktig for avbildning hos barn og innen reumatologi. Den ene av de nye maskinene har også ekstra utstyr for avbildning av premature barn (MR kuvøse) – noe som ikke var mulig tidligere.

Vi har tilgang til det siste nye innen MRI opptaksmetodikk. Det som er så fantastisk kjekt er at en kan lese nye forskningsartikler, og vi kan teste dette ut direkte på de nye MRI maskinene. Det gir en unik mulighet til å kunne tilpasse alle undersøkelsene til den aktuelle problemstillingen, sier radiograf Turid Randa. Også pasientkomforten er betydelig forbedret, for eksempel ved at MR bordet nå enkelt hektes av MR systemet slik at pasienten kan forberedes utenfor MR rommet og enkelt føres inn i MRen.

Nye muligheter med hybridsystemer

 I de senere årene har også hybridsystemer (MRI kombinert med PET,) blitt kommersielt tilgjengelige. Fagmiljøet ved sykehuset er svært entusiastiske for at også denne teknologien vil komme på plass lokalt etter hvert gjennom nye utstyrsgaver fra Trond Mohn/ BFS.

Denne satsningen vil bygge på lang erfaring innen MRI klinikk og forskning, kombinert med 10 års erfaring med PET teknologi, som også var utstyrsgave fra Trond Mohn. MRI/PET vil også kunne redusere stråledoser og potensielt både gi bedre og redusere antall undersøkelser i oppfølging av pasienter med kreft, sier avdelingsdirektør ved Radiologisk avdeling, Aslak Aslaksen.

Kompetansebygging gjennom nytt senter

Sammen med satsningen på utstyr, har Bergens forskningsstiftelse i samarbeid med Universitetet i Bergen og Helse Bergen nylig besluttet å etablere et forskningssenter innen feltet: Senter for medisinsk visualisering. Målet er å stimulere til økt forskning og utvikling tilknyttet imagingsystemene (MRI, PET, MRI/PET). Senteret er organisatorisk forankret og skal fysisk lokaliseres til Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, hvor også disse tunge imagingsystemene er installert.

Trond Mohn, hans familie og Bergens forskningsstiftelse har gjennom sine utstyrsgaver og satsning på kompetansefremmende tiltak bidratt enestående til forskningsmulighetene og forbedring av den kliniske praksisen ved sykehuset. Fordi sykehuset er både et lokalsykehus, et regionalsykehus og har flere landsfunksjoner – er det mange som får glede av disse investeringene. Det ville ikke vært mulig å få dette til uten disse gavene – og for det er pasienter og forskere svært takknemlige, sier Aslaksen.

Henvisning forskning om schizofrene pasienter: Hugdahl, K Craven, A.R., Nygård,M., Løberg, E-M., Berle, JØ, Johnsen, E., Kroken, R., Specht, K., Andreassen, O.A., Ersland, L. (2015). Glutamate as a mediating transmitter for auditory hallucinations in schizophrenia: A 1H MRS study. Schizophrenia Research, 161, 252-260.

Sist oppdatert 31.05.2023