Logo og profil

Haukeland universitetssjukehus itt progilprogram er utarbeidd av Helse- og omsorgsdepartementet, og skal sikre heilskapeleg og riktig bruk av profil. Vi bruker logoar og fargar som er bestemt for spesialisthelsetenesta i Noreg.

Det nasjonale profilprogrammet er felles for alle helseføretaka i Noreg. Bruk av logo og profil skal vere i samsvar med føringane i profilprogrammet. 

Helse Vest sin profilmanual viser lokale tilpassingar til det nasjonale profilprogrammet. Den utvida profilen etablerer eit felles uttrykk for alle foretaka i Helse Vest.

Hovudfargar

Blåfarget sirkel, farge pantone 287 CP
PANTONE 287 CP
RGB 0 | 48 | 135
CMYK 100 | 75 | 2 | 18
HEX #003087
Blåfarget sirkel - farge pantone 284 CP
PANTONE 284 CP
RGB 108 | 172 | 228
CMYK 59 | 17 | 0 | 0 
HEX #6CACE4
Gråblå sirkel, farge pantone 5455 CP
PANTONE 5455 CP
RGB 191 | 206 | 214
CMYK 17 | 4 | 6 | 4 
HEX #BFCED6

 

Logo

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus i PNG-format - norsk:

RGB

SORT/HVIT

NEGATIV

CMYK

 

Sist oppdatert 23.01.2024