Forløpskoordinatorar

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utgreiing og behandlingsstart utan unødvendig ventetid.

Ved grunngitt mistanke om kreft vil legen tilvise deg til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for krevt skal gi føreseielegheit og tryggleik for deg og dine pårørande.​

Les meir:

Generell informasjon o​m pakkeforløp for kreftpasientar og pårørande - helsenorge.no

Informasjon om p​akkeforløp og pasientinformasjon - Helsedirektoratet

Forløpskoordinatorar - pakkeforløp for kreft

Eit viktig tiltak er forløpskoordinator ved alle avdelingar som tilbyr pakkeforløp. Forløpskoordinatoren kan bli kontakta av både pasient og fastlegar. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med bestilling av timar og anna - i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.

Medisinsk avdeling
Luengo, Kjersti de
55 97 37 00

Kirurgisk klinikk
Jeanette Pettersen
55 97 00 63

Brystdiagnostisk senter (del 1 av forløpet)
Pedersen, Ina
55 97 58 68

Kirurgisk klinikk (del 2 av forløpet)
Gausvik, Annbjørg 
55 97 60 9155 97 39 90

Mottaksklinikken
Bente Vargervik
55 97 03 06

Kvinneklinikken
Ellen Valen
55 97 79 72

Kirurgisk klinikk
Madsen, Linda Bull
55 97 35 43

Hudavdelinga​
Berntsen, Kristine Borge
55 97 39 07

Nevroklinikken
Hausken, Annbjørg
55 97 56 38

Voss sjukehus
Lærum, ​Line Pedersen
56 53 39 22

Øyre-nase-halsavdelinga
Øren, Ellen Kathrine
55 97 35 10 | 41 46 07 49 

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
481 09 793

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
481 09 793

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
481 09 793

Kirurgisk klinikk
Kjersti Frotveit
55 97 06 99

Kirurgisk klinikk
Kjersti Frotveit
55 97 06 99

Kirurgisk klinikk
Kjersti Frotveit
55 97 06 99

Kirurgisk klinikk
Kjersti Frotveit
55 97 06 99

Medisinsk avdeling
Luengo, Kjersti de
55 97 37 00

Kvinneklinikken
Valen, Ellen
55 97 79 72

Kvinneklinikken
Valen, Ellen​
55 97 79 72

Lungeavdelingen
Timberlid, Bodil Irene Dalseide
Veland, Siv Ingunn Reigstad
Reed, Linn-Tove
55 97 40 72

Voss sjukehus
Lærum, ​Line Pedersen
56 53 39 22

Kreftavdelingen
Martinsen, Kari Anne
55 97 75 57

Voss sjukehus
Lærum, ​Line Pedersen
56 53 39 22

Kreftavdelingen
Veland, Turid
55 97 75 52

Medisinsk avdeling
Vikøren, Tuva
55 97 37 15

Voss sjukehus
Lærum, ​Line Pedersen
56 53 39 22

Kirurgisk klinikk
Olsen, Anne Beth Von Der Fehr
55 97 39 90

Kirurgisk klinikk
Jeanette Pettersen
55 97 00 63

Kirurgisk klinikk
Sandøy, Andrine
55 97 00 62

Kirurgisk klinikk
Sandøy, Andrine
55 97 00 62

Kreftavdelingen/Kirurgisk klinikk
Martinsen, Kari Anne
55 97 75 57

Ortopedisk/Kreftavdelingen
Salbu, Anne-Lise
55 97 28 22

Kvinneklinikken/Kreftavdelingen
Valen, Ellen
55 97 79 72

Kirurgisk klinikk
Lukacova, Denisa Monsen
55 97 39 90

Kirurgisk klinikk
Pettersen, Jeanette
55 97 00 63

Kirurgisk klinikk
Skulstad, Kristine
55 97 28 14

Voss sjukehus
Lærum, ​Line Pedersen
56 53 39 22

Forløpskoordinator psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus blir innført stegvis frå januar 2019. Eit viktig tiltak er forløpskoordinator ved alle avdelingar som tilbyr pakkeforløp. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med bestilling av timar og anna - i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.
Sjå oversikt over forløpskoordinatorar
Lege med pasient. Foto
Sist oppdatert 07.06.2023