Styret i Helse Bergen sitter rundt et bord. Foto

Styret i Helse Bergen

Styret har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret i Helse Bergen består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret.

Kalender for styremøta

 • Styremøte i Helse Bergen
  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.
  Styremøte i Helse Bergen
  18.
  desember
  2023

Styredokument 2023Styredokument 2022Styredokument 2021


 

Nye styre i helseføretaka i Helse Vest

Det er oppnemnd nye styre i helseføretaka på Vestlandet. Terje Breivik er ny styreleiar i Helse Bergen.
Les meir om dei nye styra i Helse Vest
Terje Breivik

Våre styremedlem

Styreleiar Terje Breivik
Nestleiar Signy Midtbø Riisnes

Styremedlem

Rolf Martin Tande
Bente Enehaug-Rebnord
Kjeld Zacho Jørgensen
Per Morten Sandset
Hilde Christiansen
Karen-Anne Stordalen, tilsetterepresentant
Marianne Sæhle, tilsetterepresentant
Tone Wikene Nystad, tilsettrepresentant
Inge Stenestø Skogheim, tilsettrepresentant

Vararepresentantar for dei tilsette

Christina Due Svendsen
Rannveig Jordalen
Britt Heidi Tefre
Leni Brunborg
Torbjørn Berge Kristensen
Christine Nygård-Møvik
 

Sjå bilete av våre styremedlem (Flickr)

Har du spørsmål til styret?
Send oss gjerne en epost 

Sist oppdatert 03.10.2023