Media

PiV has been active in the following media:

​​Social media:
LinkedIn​

---​

PiV logo
 ​
Dagens medisin 31.01.2022

Patologi, persontilpasset medisin – og KI-forventningene

Diagnostikk innen patologi blir mer digitalisert og persontilpasset. Men hvor mye skal bero på kunstig intelligens (KI)?
Henrik S. Pettersen, Inger Nina Farstad, Sabine Leh, Tor A. Rosness​


Sist oppdatert 06.10.2023