Media

PiV has been active in the following media:

Social media:
LinkedIn​

 
 
 
 

---

Akslen LA, Alfsen GC, Chen Y, editors. Faget og foreningen gjennom 100 år - Den Norske Patologforening 1923-2023; 2024. 

Digital patologi

S.Leh

Boka om Den Norske Patologforening 1923-2023

 

---

 

Dag og tid 17.11.2023

Me snakkar med cellene

Embarking on a tour at Gades Institut, Per Thorvaldsen explores the examination journey of a skin mole. Led by Patrick Stünkel, they navigate closed doors, witness body parts in formalin, and learn about the shift from manual to digital pathology.

Me snakkar med cellene - DAG OG TID

 

---

 

Dagens medisin 31.01.2022

Patologi, persontilpasset medisin – og KI-forventningene

Diagnostikk innen patologi blir mer digitalisert og persontilpasset. Men hvor mye skal bero på kunstig intelligens (KI)?
Henrik S. Pettersen, Inger Nina Farstad, Sabine Leh, Tor A. Rosness
Sist oppdatert 12.04.2024