RAM-MS

Studien sammenligner to behandlinger som begge forebygger ny betennelse ved attakkpreget MS. Hver pasient som fyller kriteriene for å delta vil bli tilfeldig valgt («randomisert») til å få behandling med enten stamcelletransplantasjon eller med høyeffektiv medikamentell behandling. Det er planlagt at ca. 100 pasienter skal delta i studien. Per mars 2021 er om lag halvparten inkludert.

Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Statens legemiddelverk. Fullt navn på studien er «Randomized clinical trial comparing autologous stem cell transplantation versus treatment with alemtuzumab, cladribin or ocrelizumab in patients with relapsing remitting multiple sclerosis».

Nasjonalt studiesenter: RAM-MS studiesenter, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Henviste pasienter og pasienter som er inkludert i studien kan ved spørsmål om utredning, behandling og oppfølging ta kontakt med studiesykepleier på telefonnummer 55974709 eller 55975362.

 • Sykepleiere og pasient
  For pasienter og pårørende

  Her får du informasjon om bakgrunnen for studien, hva som forskningsmessig ønskes oppnådd, og om praktisk gjennomføring av studien.

 • For helsepersonell

  Pasienten skal først vurderes på et regionalt studiesenter for å få kartlagt om vedkommende kan være med i studien basert på faste inklusjons- og eksklusjonskriterier (screening).

 • Europakart med avmerket fire regionale sentre i Norge, samt 2 i Sverige, 1 i Danmark og 1 i Nederland. Grafikk
  Samarbeidspartnere

  Dette er et multisenterstudie med regionale sentre rundt om i Europa. Studien ledes fra Bergen.

Startet opp stamcellestudien i København

Den randomiserte studien på stamcelletransplantasjon, RAM-MS, starter nå å inkludere pasienter fra Sverige og Danmark.
Les mer hos Dagens Medisin
Fagkolleger

Artikkel om studien på NRK.no

100 MS-pasientar får nå tilbud om å være med i en studie som kan danne grunnlag for å starte stamcellebehandling av MS-pasientar ved offentlige sykehus i Norge. Aller først ut er trebarnsmora Hanne Holmen fra Gjøvik.
Les mer på NRK.no
Gamle Hovedbygg
Sist oppdatert 25.03.2021