De kunnskapbaserte fagprosedyrane for individuell plan og koordinator i helseføretaka er reviderte

De kunnskapbaserte fagprosedyrane for individuell plan og koordinator i helseføretaka er reviderte, og no publisert på Helsebiblioteket.no. Revisjonsarbeidet er utført av koordinerande eining i Helse Bergen i tett samarbeid med de andre koordinerande einingane i helseføretaka i Helse Vest (Regional koordinerande eining) og bibliotekar ved UIB.

Publisert 03.07.2020
Sist oppdatert 08.06.2022